Amerikkalaisen yhteiskunnan monimuotoisuus näkyi American Voices -seminaarissa
​Illinoisin yliopiston professori Lane Crothers pohti keynote-esitelmässään amerikkalaisen poliittisen diskurssin autenttisuutta ja manipulointia.

​Turun yliopistossa lokakuussa pidetty American Voices -seminaari järjestettiin nyt 23. kertaa. Tilaisuuden järjestivät Turun yliopiston North American Studies -ohjelma sekä kansainvälistä vuorovaikutusta Suomen ja Pohjois-Amerikan välillä edistävän Fulbright Center.

Seminaarin puheenvuoroissa pohdittiin pohjois-amerikkalaisen kulttuurin kaleidoskooppia muun muassa politiikan autenttisuuden ja performanssitaiteen kautta.

Seminaarin keynote-puhujan Illinoisin yliopiston professori Lane Crothersin erikoisalaa on amerikkalainen poliittinen kulttuuri. Crothersin pääteesi oli selkeä – amerikkalainen poliittinen kulttuuri kärsii autenttisuuden kriisistä.

– Monet yhdysvaltalaisten poliitikkojen kampanjat alkavat jo muistuttaa mainoskampanjoita, joissa tärkeintä ei ole itse viesti, vaan viestintä- ja vaikutuskeinot. Kampanjoinnissa vaikutelma osaamisesta on korvannut itse osaamisen, sanoi Crothers, joka työskentelee kuluvan lukuvuoden Fulbright-stipendiaattina Helsingin yliopistossa.

Samalla, kun autenttisen ja manipuloidun esityksen raja alkaa hämärtyä Yhdysvalloissa, alkaa politiikka muistuttaa yhä enemmän viihdettä.

Perjantai-iltapäivänä seminaarissa kuultiin vielä muun muassa Heidi Katzin (Principia College, IL) pohdintoja Suomesta, Vermontin osavaltiosta, ja näiden eroista, Sol Kimin (University of California, CA) puhe kalifornialaisen luonnon monimuotoisuudesta sekä Rebecca Martusewiczin (Eastern Michigan University, MI) esitys siitä, kuinka segregaation ja taloudellisen alamäen riivaamassa Detroitissa paikalliset toimijat luovat uutta uskoa kaupungin jälleenrakennukseen urbaanin viljelyn ja julkisen taiteen kautta.

Stipendijakso antaa tutkijalle uuden näkökulman


Elizabeth Whitney työskentelee tutkijana Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaineessa ensi toukokuuhun asti.

Yksi Turun yliopistoon tänä lukuvuonna saapuneista Fulbright-stipendiaateista on Elizabeth Whitney (Borough of Manhattan Community College, NY). Whitneyn esitelmä pohjasi tutkijan omaan tutkimustyöhön queer-performanssitaiteen parissa. Hänen projektinsa Arts Funding, Shared Values, and Digital Storytelling: A Comparative Approach Between the United States and Finland on yhteistyöhanke paikallisten taiteilijoiden kanssa.

– Projektini käsittelee yhteiskunnallista ilmaisuvapautta ja taiteen rahoitusta, kertoo Whitney.

Whitney lisää, että nimenomaan tämä teema veti häntä Pohjoismaiden suuntaan, sillä rahoitusta performanssitaiteen tekemiseen on vaikeampaa saada Yhdysvalloissa. Whitney on kiinnostunut siitä, mitä ilmaisunvapaus suomalaisille taiteilijoille merkitsee.

– Tutkimus- ja opetustyö Suomessa tarjoavat minulle uuden näkökulman korkeakoulutukseen, mikä on herättänyt monia tärkeitä kysymyksiä työssäni. Fulbright-ohjelma tarjoaa tutkijalle tärkeää tukea konferenssien, tapaamisten ja puhujaohjelman kautta. Olen onnekas saadessani olla Suomessa tässä asemassa, Whitney kertoo.

Fulbright Center tukee suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut organisaatio. Se palvelee opiskelijoita, tutkijoita ja työelämän ammattilaisia sekä kansainvälisen vaihdon piirissä työskenteleviä asiantuntijoita.

Fulbright Center myöntää vuositasolla noin 880 000 euroa stipendeinä Suomen ja Yhdysvaltain väliseen vaihtoon. Nykyisin yhä suurempi osa Fulbright Centerin stipendeistä rahoitetaan yhdessä yksityisten säätiöiden ja suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Tällainen stipendi on esimerkiksi Fulbright-University of Turku Award -stipendi, joka on tarkoitettu yhdysvaltalaisille Turun yliopistossa työskentelyä varten.

– Niin tätä kuin muitakin Fulbright Centerin stipendejä kannattaa suositella myös kohdennetusti olemassa oleville yhteistyökumppaneille, sillä Turku-Fulbright Awardin avulla meille hakevilla on suurempi todennäköisyys tulla valituksi, muistuttaa kansainvälisten asioiden suunnittelija Kirsi Korpela.

Tällä hetkellä haussa on myös useita suomalaisille kohdennettuja, Yhdysvaltoihin suuntautuvia stipendiohjelmia.

Lisää aiheesta:
Lisätietoja Fulbright-ohjelmasta: www.fulbright.fi

Lisätietoja Elizabeth Whitneyn projektista: www.elizabethjwhitney.com (otsikon ’Dear Artists’ alla)

Teksti ja kuvat: Lassi Yli-Muilu

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 22.10.2015 16:15 ,  Päivitetty 22.10.2015 16:23

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto