Auria tietopalvelu on ensimmäinen suomalainen terveysalan digitaalinen innovaatiokeskittymä

​Digitaaliset Innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hub, DIH) ovat älykkään erikoistumisen väline, sen käytännön julkisivu, eli rajapinta käytäntöön ja asiakkaiden suuntaan. Verkoston tarkoituksena on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, nostaa yritysten digitalisaation astetta ja luoda uusia, aikaisempia parempia, sähköisiä palveluja.

Suomessa keskittymiä on yhdeksän, jotka toimivat muun muassa robotiikan ja esineiden internetin alueilla. Nyt hyväksytty Auria tietopalvelu (ACI) on ensimmäinen suomalainen terveysalan digitaalinen innovaatiokeskittymä. ACI on myös kansainvälisesti ensimmäinen keskittymä, joka yhdistää biopankkitoiminnan ja kliiniset potilastiedot yhdeksi yrityksiä palvelevaksi tietokanta- ja laskentaympäristöksi. Tämä mahdollistaa tietoturvallisen ja lainmukaisen potilastiedon käytön.

– Terveysalan innovaatiotoiminta on ollut viime aikoina kritiikin kohteena erityisesti testialustatoiminnan osalta. Digital Innovation Hub -statuksen saaminen Turkuun on osoitus siitä, että kritiikki on kuultu ja siihen on vastattu. Toivotamme yritykset tervetulleiksi yhteistyöhön kanssamme, toteaa Digital Innovation Hub -statuksen hakemisesta vastannut terveysteknologian erityisasiantuntija Janne Lahtiranta Turku Science Park Oy:stä.

EU:n tasolla aluekehitys- ja ohjelmatoiminnan keskeisimpiä käsitteitä on älykäs erikoistuminen, niin kutsuttu "Smart Specialisation".  

– Tämän käsitteen ytimessä on näkemys siitä, että Eurooppa ei voi olla kansainvälisesti kilpailukykyinen, ellei tehdä perusteltuja valintoja siitä, missä asiassa kukin alue on vahvimmillaan ja mihin asioihin tahdotaan keskittyä – missä on kyseessä olevan alueen kehitystyön ja innovoinnin painopiste, sanoo Lahtiranta.

Digitaalisen innovaatiokeskittymän statuksen saaminen edellyttää ulkoista arviointia.

– Statuksen saamisen kaksi keskeisintä edellytystä ovat vakiintunut toiminta, ja mahdollisuus toimia uusinta teknologiaa hyödyntävien sähköisten palvelujen testialustana ja kehitysympäristönä. ACI-yksikkö täyttää nämä edellytykset ja tuo Turun tulevaisuuden sähköisten terveyspalvelujen kehittämisen ytimeen niin Euroopassa kuin muualla maailmassa, Lahtiranta sanoo.

Innovaatiokeskittymä edesauttaa potilashoidon ja tutkimuksen kehittämistä

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen toteaa, että saatu DIH-status on merkittävä askel Terveyskampus Turulle.

– Se kertoo, että ACI on maailmanluokan toimija, joka antaa erinomaiset mahdollisuudet potilaiden hoidon kehittämiselle ja lääketieteelliselle tutkimukselle, Huovinen sanoo.

Auria tietopalvelu toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuspalveluiden alaisuudessa. Tutkimuspalveluiden johtaja, tutkimusylilääkäri Päivi Rautava on ylpeä saavutuksesta.

– Koen, että tämä entisestään tiivistää Turun yliopistollisen keskussairaalan ja yliopiston terveysteknologian alan yhteistyötä niin tutkimuksessa kuin innovaatiotoiminnassakin, Rautava sanoo.

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

>> Auria tietopalvelu
>> Terveyskampus Turku

TK
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 19.9.2018 11:00 ,  Päivitetty 19.9.2018 11:25

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto