Biotalousseminaari kokosi yhteen tutkijat ja teollisuuden edustajat
​Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro Turun yliopiston molekulaarisesta kasvibiologiasta johtaa Advanced Bioresources and Smart Bioproducts tutkimusohjelmaa.

​Biotalous on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeita, ja paljon esillä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Suomen Biotalousstrategiassa korostetaan uusiutuvien biopohjaisten luonnonmateriaalien käyttöä ravinnon, energian, kemikaalien ja palveluiden tuottamiseen.

Tavoitteena on luoda uusia teollisia työpaikkoja, vientituotteita ja kestävään kehitykseen pohjautuvaa talouskasvua.

Liiketoimintaa tutkimuksesta

Suomessa tehdään korkeatasoista tutkimusta eri bioaloilla. Uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvien keksintöjen muuttaminen liiketoiminnaksi on kuitenkin haasteellista.
 
Esimerkiksi IT-alaan verrattuna biotieteiden ja kemian alalla uuden yritystoiminnan haasteena ovat laitteistoon ja tuotantoon liittyvät korkeat kustannukset. Erityisesti tuotannon skaalaus laboratoriotasolta teolliseen tuotantoon on aikaa vievää, ja toisaalta sijoittajat eivät useinkaan ole valmiita rahoittamaan innovaatioita, joita ei ole testattu niin kutsutussa pilottiskaalassa.
 
Edistyneet biomahdollisuudet ja älykkäät biotuotteet (Advanced Bioresources and Smart Bioproducts, SmartBio) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Biocity Turku -tutkimusohjelma vuosille 2016–2020.
 
Tutkimusohjelma yhdistää perustutkimusta soveltavaan tutkimukseen ja insinööritieteeseen, ja sen tavoitteena on tuottaa uusia biopolttoaineita, biojalostusmenetelmiä sekä luonnolle uusia kemikaaleja.
 
Ohjelma pyrkii tuottamaan innovaatioita, jotka kehittyisivät teollisiksi työpaikoiksi, vientituotteiksi sekä talouskasvuksi.
 
– Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma kehitettiin vastaamaan Suomen hallituksen biotalousstrategian painotuksiin ja se perustuu kummankin yliopiston olemassa oleviin vahvuusalueisiin, kertoo ohjelmaa johtava akatemiaprofessori Eva-Mari Aro Turun yliopistosta.

Tavoitteena synnyttää biotaloutta hyödyntävää teollisuutta

Tutkimusohjelma järjesti biotaloutta ja sen haasteita käsittelevän seminaarin From Bio-invention to the Market – Possibilities and Challenges perjantaina 10.2.2017.
 
Seminaarissa luennoivat ja keskustelivat Finpron Innovatiiviset biotuotteet -kasvuohjelman ohjelmapäällikkö Pia Qvintus, Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija (biotalous, cleantech ja ympäristökysymykset) Maija Pohjakallio, VTT:n Kestävä energia ja kemiantekniikka -osaston Vice president Tuulamari Helaja, Pöyry Oy:n BioFutures-yksikön päällikkö Petri Vasara sekä professori Lene Lange Tanskan Teknisestä yliopistosta (Technical University of Denmark). Professori Lange on ollut keskeisessä roolissa Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaiseman pohjoismaisen biotalousraportin kokoamisessa.
 
Seminaarin avasi Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, ja seminaarin moderaattorina toimi kiertotalouden asiantuntija Ernesto Hartikainen SITRA:sta.
 
SmartBio-tutkimusohjelman johtajat, akatemiaprofessori Eva-Mari Aro Turun yliopistosta ja professori Stefan Willför Åbo Akademista, pitivät alustukset tutkimusaiheistaan erityisesti biotalouden näkökulmasta. Seminaarissa kuultiin myös Raision Smart Chemistry Parkissa toimivien bio- ja kiertotalousalan yritysten näkökulmia ja kokemuksia biotaloudesta ja alan haasteista.
 
– Seminaari oli hieno tilaisuus verkottua ja tutustua biotalouden eri toimijoihin. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Suomeen olisi syntynyt biotaloutta hyödyntävää teollisuutta. Prosessissa ollaan vasta alkumetreillä, mutta seminaari on hyvä alku – onnistuimme tuomaan yhteen erilaisia toimijoita, jotka kaikki saivat tilaisuudesta myös kotiin vietävää, Aro toteaa.
 
 
Tilda Junko

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.2.2017 13:15 ,  Päivitetty 13.2.2017 15:54

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto