Digikyvykkyys-hanke vastaa pk-yritysten osaajapulaan

​Hankkeessa selvitetään, millaista teknologista osaamista alojen yritykset tarvitsevat – mikä on yritysten digikyvykkyysvaje. Hankkeena aikana vajeeseen vastataan nopeavaikutteisilla koulutusratkaisuilla, joissa hyödynnetään olemassa olevaa koulutustarjontaa ja digitaalisen opetuksen parhaita käytäntöjä. Näin koulutuksen kustannukset ja laatu saadaan pidettyä hallinnassa, vaikka koulutuksen sisältö joustaa työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin.

Digikyvykkyyteen liittyy teknologian eri osa-alueita. Hankkeessa keskitytään valikoitujen positiivisen rakennemuutoksen alojen keskeisimpiin teemoihin. Turun yliopiston osahankkeessa luodaan silta teknologian, työn ja liiketoiminnan välille. Tätä kautta ratkaisuja digikyvykkyysvajeeseen etsitään yrityksen päivittäisestä toiminnasta – toisin sanoen työn tekemisen ja tekijöiden lähtökohdista uusien kykyjen hyötykäyttöönottoon. Teknologioiden osalta hankkeen kumppanit (Oulun yliopisto, Oulun AMK, Tampereen AMK ja Turun AMK) perehdyttävät 3D-tulostamiseen, robotiikkaan, painettuun elektroniikkaan ja interaktiivisiin teknologioihin (lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus). Tämä työn, johtamisen ja yksittäisten teknologioiden muodostama kokonaisuus on nyt tarjolla hankkeeseen osallistuville yrityksille.

‒ Huomioimme digikyvykkyysvajeiden selvittämisessä kohdeyritysten keskeiset liiketoimintaprosessit, työprosessit ja tietojohtamisen erityiskysymyksiä. Tätä kautta teknologian käytön haasteisiin saadaan oikea tarkastelukulma ja koulutusta voidaan suunnata paremmin, toteaa Turun yliopiston osahankkeen vastuullinen johtaja Antti Tuomisto Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Kartoitettujen digikyvykkyysvajeiden perusteella hankkeessa räätälöidään nopeavaikutteiset koulutuspaketit yritysten osaajapulan parantamiseksi. Koulutusta tarjotaan hankkeen aikana valmistuville opiskelijoille ja työelämän ulkopuolella oleville henkilöille, jotka tahtovat kehittää digitaalisia taitojaan ja työllistyä hankkeen jälkeen.

Hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja sen osatoteuttajina toimivat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Turun seudulla yhteistyökumppanina toimii Turku Science Park Oy. Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja se on osa Kestävän kaupunkikehittämisen yhteistyöstrategiaa (6AIKA). Rahoittajan edustajana hankkeessa toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018 – 31.12.2020.

Hankkeesta kiinnostuneet terveysteknologian sekä meri- ja metalliteollisuuden yritykset voivat ottaa yhteyttä Turun osahankkeen vastuulliseen johtajaan, lehtori Antti Tuomistoon (+358 40 737 1533; antti.tuomisto@utu.fi).

TS

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.10.2018 12:30 ,  Päivitetty 15.10.2018 16:53

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto