Rehtori Väänänen: Diplomi-insinöörikoulutusta laajennettava Turussa alueen talouskasvun turvaamiseksi

​Rehtori Kalervo Väänänen puhui diplomi-insinöörikoulutuksesta Turun kaupungintalolla 28.3. pidetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa esiteltiin positiivisen rakennemuutoksen toimenpiteitä Turussa.

Turun yliopiston hallitus on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle virallisen esityksen diplomi-insinöörikoulutusvastuun laajentamisesta konetekniikkaan ja materiaalitekniikkaan.

– Osaamisvajetta ei voida poistaa tilapäisin koulutusjärjestelyin vaan siihen tarvitaan kestävä ja pysyvä ratkaisu kouluttamalla diplomi-insinöörejä alueella, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoi.

Koulutuksen volyymi, laatu ja houkuttelevuus erityisesti teknisillä aloilla tulee nostaa pysyvästi teollisuuden uuden tuotantokapasiteetin vaatimusten mukaisiksi. Toimenpiteillä on kiire: 2018 yhteishakuun aikaansaadut muutokset vaikuttavat koulutustuloksissa vasta 2021–2024.

Turun yliopistolla on jo tekniikan alan koulutusvastuu bio- ja tietotekniikassa, joiden kandidaatin tutkintoa voidaan hyödyntää uuden koulutuksen kandidaatin tutkinnon toteuttamisessa. Diplomi-insinöörin tutkinnossa korostuisivat digitalisaatio ja automaatio.

Tavoitteena on, että Turun yliopisto muodostaa monialaisuuttaan hyödyntämällä uudenlaisia ja kilpailukykykyisiä diplomi-insinöörin koulutusohjelmia. Yhteensä uusiin koulutuksiin otettaisiin sata opiskelijaa vuodessa. Väänäsen mukaan alan asiantuntijoiden kouluttamisen ohella on tärkeää tuottaa uutta tietoa yritysten tarpeisiin.

– Haluamme luoda vahvna, monitieteisen tutkimus- ja innovaatioalustan, mikä antaa uusia mahdollisuuksia myös alueella tapahtuvalle tuotekehitykselle ja aikaisempaa älykkäämmille tuotantotavoille. Jotta voimme saada tämän aikaiseksi, tarvitsemme selvästi aiempaa laajempaa tekniikan koulutuksen toteutusta, Väänänen painotti.

Turun seutu noussut yritysarvioissa

Turun kaupunki, yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut sekä alueen yritykset ovat yhdistäneet voimansa kasvun tueksi. Tavoitteena on kaikin tavoin pitää huolta siitä, että koko Suomen kasvusta huolehtivalla seudulla on tarpeeksi opiskelijoita ja työntekijöitä sekä heille parhaat mahdolliset edellytykset. Samoin huomiota kiinnitetään siihen, miten rekrytointeja ja työvoiman liikkuvuutta voidaan helpottaa.

– Tuoreessa Elinkeinoelämän keskusliiton tekemässä kuntarankingissä Turun seutu on noussut yritysten arvioissa sijalle kaksi, mikä kertoo siitä että on tehty ja tapahtunut myönteisiä asioita. Koko lounaisrannikon osalta kasvu realisoituu nyt nopeammin kuin on osattu edes toivoa ja nyt on varmistuttava siitä että yritykset saavat tarvitsemansa tuen kasvun mahdollistamiseksi, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell sanoi.

Elinkeinoministerin vastikään nimeämä selvityshenkilö, entinen pääministeri Esko Aho tekee selvitystä meriklusteriin ja autoteollisuuteen liittyvää positiivisesta rakennemuutoksesta. Selvityksen on tarkoitus valmistua alkukesän aikana.

TK
Kuva: Turun kaupunki

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 28.3.2017 12:50 ,  Päivitetty 28.3.2017 13:36

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto