Duodecim palkitsi probioottitutkimuksen uranuurtajan, professori Erika Isolaurin

​Palkinto luovutetaan Isolaurille Helsingin Lääkäripäivien avajaisissa 13.1.2016.

– Isolauri on kansainvälisesti arvostettu ja ansioitunut lääketieteen tutkija, jonka tutkimusten tulokset ovat muuttaneet hoitokäytäntöjä ja avanneet uusia tutkimussuuntia. Isolauri on eniten siteerattu kliininen probioottitutkija maailmassa, toteaa palkinnon perusteluista Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Savolainen.

Erika Isolaurin perustama monialainen tutkimusryhmä (Nutrition, Allergy, Mucosal Immunology, Intestinal Microbiota) on tuottanut uraauurtavaa tutkimusnäyttöä ei-tarttuvien tautien lisääntymisen syistä, allergisiin sairauksiin liittyvistä ravitsemuksellisista tekijöistä sekä ravinnon ja rintaruokinnan yhteydestä terveyteen.

Ihmisen ja mikrobiston vuorovaikutus on lääketieteessä ajankohtainen tutkimuskohde, jonka avulla pyritään löytämään vastauksia useisiin kansanterveydellisesti vakaviin ongelmiin.

Probioottitutkimus on laajentunut kansainvälisestikin merkittäväksi tutkimusalaksi esimerkiksi allergian ja liikalihavuuden kehittymisen selvittämisessä. Hyvän mikrobitasapainon on todettu myös vahvistavan vastustuskykyä ja ehkäisevän tiettyjä infektiosairauksia.

Isolauri ja hänen tutkimusryhmänsä ovat probioottien hyödyntämistä koskevassa tutkimustyössään noudattaneet monitieteistä ja kaksisuuntaista lähestymistapaa, jolla pyritään toisaalta nopeasti soveltamaan tutkimuksen tuottamia tuloksia hoitotyössä, ja samalla hyödynnetään potilastyötä ja -näytteitä tautimekanismien selvittämisessä. Duodecimin mukaan Isolaurin julkaisut ja hänen tutkimusryhmänsä tuotanto ovat nostaneet Turun yliopiston alan johtavaksi toimijaksi.

Vaikuttavaa tutkimustyötä

Professori Isolaurilla on merkittäviä ansioita tutkijakouluttajana sekä asiantuntijana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä.

Isolaurin mittava tieteellinen tuotanto käsittää yli 400 julkaisua, ja hän on ollut kutsuttuna puhujana kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa yli 150 kertaa. Isolauri on ohjannut 23 väitöskirjaa ja hänen oppilaansa ovat hyvin menestyneitä ja palkittuja tutkijoita.

Professori Isolaurille on myönnetty tutkimustyöstä lukuisia tunnustuksia ja palkintoja kuten Lastentautien tutkimussäätiön Helena ja Niilo Hallman -palkinto, Harvard Medical Schoolin Marvin L. Dixon -muistoluento ja The IDF Elie Metchnikoff Prize 2010, kategoriassa "Nutrition and Health", yhdessä professori Seppo Salmisen kanssa.

Isolauri nimitettiin Turun yliopiston Lastentautiopin professoriksi vuonna 2005, missä hän toimii oppiaineen esimiehenä ja vuodesta 2014 alkaen kliinisen laitoksen johtajana. Hän on TYKSin Lasten ja nuorten klinikan ylilääkäri ja vastaa klinikan tutkimuksesta ja opetuksesta.

Matti Äyräpää kuului Duodecim-seuran alkuvuosien kantaviin voimiin. Hänen nimeään kantava palkinto jaetaan vuosittain tammikuussa Helsingissä pidettävien Lääkäripäivien avajaisissa, jolloin palkinnon saaja pitää Matti Äyräpää -luennon. Luennon pitäjän valitsee valiokunta, jonka puheenjohtajana toimii Lääkäriseura Duodecimin hallituksen puheenjohtaja.

TK

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.1.2016 10:00 ,  Päivitetty 12.1.2016 10:09

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto