Ensimmäiset diplomi-insinööriopiskelijat valittu lukion suoraväylävalinnan kautta

​Yliopiston perinteiselle pääsykoemallille on viimeaikaisissa keskusteluissa asetettu muutospaineita. Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitos on vastannut haasteeseen ja luonut uudenlaisen tavan opiskelupaikan hankkimiselle joko tietotekniikan diplomi-insinöörin tai tietojenkäsittelyn maisterin koulutuksista.

Laitos tarjoaa lukioiden käyttöön kolmea valmista lukiokurssia: Tietotekniikka ja kyberturvallisuus, Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi.

– Tarkoituksena on tarjota maistiaisia yliopistotasoisista kurssisisällöistä jo lukio-opintojen aikana. Opiskelija voi osoittaa tietotaitonsa ja kiinnostuksensa jo lukioaikana sekä varmistua paremmin alanvalinnasta, dosentti Mikko-Jussi Laakso kertoo.

Lisäksi kurssien suorittaminen menestyksekkäästi tarjoaa lukiolaisille uuden tavan hakeutua yliopisto-opintoihin: pääsykokeen sijasta kurssit suorittaneet opiskelijat voivat hakea opiskelupaikkaa laitokselta lukion suoraväylävalinnan kautta – osallistumalla haastatteluun. 

– Malli on uudenlainen mahdollisuus opiskelupaikan hankkimiseen ja pohjaopintojen tekemiseen yliopisto-opintoja varten. Haluammekin nostaa tämän väylän kautta hakevien opiskelijoiden määrän laitoksella vähintään 50 prosenttiin kaikista aloittaneista.

Hyväksynnän jälkeen opiskelija voi täydentää suorituksensa vastaamaan ensimmäisen vuoden kursseja ja hän voi suorittaa ensimmäisenä syksynä toisen vuoden pääaineopintoja.

– Näin voimme lyhentää opiskeluaikoja Tämä on win–win-tilanne kaikille osapuolille, Laakso sanoo.

Väylä tarjolla Turun lukiolaisille syksystä alkaen

Kurssien käyttöönottoa on pilotoitu syksystä 2016 alkaen Salon lukion tiedelinjalla sekä Paimion ja Turun lukioissa Lukio TEKO -hankkeen kautta. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kehittää yliopiston ja lukioiden yhteistyötä työelämän intressit huomioiden.

Ensimmäiset kurssit suorittaneet opiskelijat on valittu tietotekniikan diplomi-insinööriopintoihin toukokuussa 2017. Täydessä laajuudessa väylä tulee käyttöön ensi lukuvuoden aikana, sillä kurssit ovat tarjolla kaikille Turun lukiolaisille Kerttulin lukion järjestäminä syksystä 2017 alkaen. Lisäksi kurssit otetaan käyttöön muun muassa Vaasan lyseon lukiossa. Laakson mukaan malli on helposti levitettävissä kaikkien Suomen lukioiden käyttöön.

Kurssien sisällöistä ja linjan suunnittelusta ja toteutuksesta Turun yliopistolla on Laakson ohella vastannut LukioTEKO-hanketta laitoksella koordinoiva tutkija Erkki Kaila.

Motivoi ja sujuvoittaa jatko-opintoihin siirtymistä

Turun kaupungin Lukio TEKO -hankkeen koordinaattori ja maantieteen lehtori Nina Brander sanoo, että uusi väylä yliopisto-opintoihin on todella mielenkiintoinen avaus yliopistolta, vielä erittäin ajankohtaisella alalla.

– Väylä motivoi ja sujuvoittaa opiskelijoita siirtymään jatko-opintoihin ja oletan, että se motivoi myös lukio-opintojen suorittamista, koska tulevaisuuden mahdollisuudet ovat siinä käden ulottuvilla. Samalla kynnys hakeutua jatkoon madaltuu, koska yliopiston työtavat tulevat myös uusilla kursseilla osin tutuiksi, Brander sanoo.

Yksi valituista on Paimion lukio opiskelija Jami Louhola. Hän onkin tyytyväinen uuteen väylään:

– Kurssien suorittaminen aloitettiin jo syksyllä ja päätettiin pääsiäisenä. Hieno mahdollisuus – toki joutuu työtä tekemään, mutta se jakautuu eri tavalla kuin perinteinen pääsykokeisiin pänttääminen, Louhola sanoo.

Väylä otettiin käyttöön ensimmäiseksi tulevaisuuden teknologioiden laitoksella. Tavoitteena on laajentaa ensivaiheessa väylää myös muille matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aloille, kuten fysiikkaan ja kemiaan.

>> Tulevaisuuden teknologioiden laitos

TK
Kuva: Hanna Oksanen

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.5.2017 15:10 ,  Päivitetty 26.5.2017 15:17

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto