Esteettömyyskysely: Laadukas opetus edistää opintoja, motivaation puute haasteena opintopolulla

​Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä Turun korkeakoulujen esteettömyydestä ja opiskelujen saavutettavuudesta sekä opiskelun esteistä ja sitä edistävistä tekijöistä. Tyypillisin kyselyyn osallistuja oli 20–29-vuotias ensimmäisen vuoden naisopiskelija.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet olivat kokeneet haasteita jossain opintojensa vaiheessa. Keskeisiksi opiskelun haasteiksi osoittautuivat motivaation puute ja erilaiset ajanhallinnan haasteet.  Runsaasti mainintoja saivat myös mielenterveyden ongelmat ja keskittymisvaikeudet.

Tärkeimmiksi opintoja edistäviksi tekijöiksi opiskelijat kokivat riittävän ja laadukkaan opetuksen ja ohjauksen, opiskelun joustavuuden ja monipuolisuuden sekä viestinnän toimivuuden ja ajantasaisuuden.

Vastaajat pääosin tyytyväisiä oppilaitosten fyysiseen esteettömyyteen

Suurin osa vastanneista opiskelijoista oli suhteellisen tyytyväinen oppilaitosten ja opiskelukaupunkinsa fyysiseen esteettömyyteen. Liikkuminen korkeakoulujen sisä- ja ulkotiloissa oli vastaajille helppoa. Tosin osa vastaajista mainitsi, että jos he liikkuisivat esimerkiksi pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa olisi liikkuminen huomattavasti vaikeampaa.

Suurimmiksi puutteiksi fyysisessä ympäristössä opiskelijat mainitsivat parkkipaikkojen ja opiskelijoiden käytössä olevien tietokoneiden vähäisen määrän. Vaikeuksia aiheutti myös yleisten tilojen ahtaus ja wc-tilojen vähäinen määrä.

Tieto helpommin löydettäväksi, opintoihin vaihtoehtoisia suoritustapoja

Eniten kommentteja kyselyssä sai sähköinen viestintä. Opiskelua koskevaa informaatiota etsitään yleisimmin korkeakoulujen verkkosivuilta. Tiedon löytämisen opiskelijat kokivat haasteelliseksi ja toivoivat opintoja koskevaa informaatiota kuten opetusmateriaalia ja kurssi-ilmoittautumista sijoitettavaksi yhteen paikkaan.

Opetukseen ja siinä käytettyihin metodeihin olivat pääosin tyytyväisiä. Opintoihin toivottiin nykyistä enemmän joustavuutta ja monipuolisia suoritustapoja. Korkeakoulujen tulisi opetussuunnitelmissaan huomioida myös se, että opiskelijat mahtuvat haluamalleen kurssille.

Toisten opiskelijoiden antaman tuen merkitys korostui niin opiskelua koskevan tiedon etsinnässä kuin opintojen ohjauksessakin. Osallisuudesta ja opintojen yhdenvertaisuudesta kysyttäessä opiskelijat toivoivat enemmän oppiaine- ja kurssirajat ylittävää opiskelua ja enemmän yhteistyötä opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Raportti on osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/Opiskelu/opiskelu-yliopistossa/Documents/esteett%C3%B6myysraportti_2015.pdf

Turku haluaa olla Itämeren kiinnostavin kaupunki. Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelee noin 40 000 opiskelijaa – joka neljäs turkulainen on korkeakouluopiskelija tai korkeakoulun asiantuntija. Tavoitteena on, että Turku on Itämeren innostavin opiskelukaupunki, jossa on hyvä asua, työskennellä ja yrittää valmistumisen jälkeen. Ready, Study, Go Turku (RSGT) -toimintaa toteuttavat yhteistyössä Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK, opiskelija- ja ylioppilaskunnat sekä elinkeinoelämän edustajat.

TS

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 24.3.2015 9:50 ,  Päivitetty 24.3.2015 11:00

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto