Hyväksi todetut Pylly ylös -käytännöt jatkuvat yliopistolla
​Harri Helajärvi Paavo Nurmi -keskuksesta nostatti Pylly ylös -päätösseminaarissa pitämällään luennolla kuulijat tasaisin väliajoin ylös tuoleilta.

Harri Helajärvi (LT, vt. erikoislääkäri, Paavo Nurmi -keskus) luennoi tilaisuudessa paikallaanolon haitoista ja niiden ehkäisystä. Istumisesta on tullut normi, työn luonne on kevyempää ja erilaiset mukavuudet kannustavat istumiseen. Ihminen istuukin nykyään suuren osan elämästään. Runsas paikallaanolo lisää sairauksien riskiä: liikkumattomuus on Helajärven mukaan neljänneksi suurin ennenaikaisen kuoleman riskitekijä. Pitkä yhtäjaksoinen istuminen on haitallista muista elintavoista riippumatta.

Helajärvi kertoi, miten paikallaan olon riskejä voi vähentää.

– Pienikin aktiivisuus ja istumisen tauottaminen vähentää riskejä huomattavasti. Kaikki liikunta on parempaa kuin paikallaan istuminen, tärkeintä on liike ylipäätään. Ei tarvitse edes harrastaa hikiliikuntaa, riittää että nousee aina välillä tuolilta.

Turun yliopiston liikuntasuunnittelija Teija Hakala ja YTHS:n vastaava fysioterapeutti Anne Friman kertoivat tilaisuudessa Pylly ylös -hankkeen vaikuttavuuskyselyn tuloksista. Kyselyn mukaan hanke on kasvattanut ihmisten tietoisuutta istumisen haitoista ja lisännyt aktiivisuutta. Mahdollisuus seisten työskentelyyn on koettu virkistäväksi ja seisomisen mahdollistavista kalusteista on tullut kiitosta.

Vaikuttavuuskyselyn tulokset luovutettiin tilaisuuden lopuksi Turun yliopistolle, vararehtori Riitta Pyykölle. Pyykkö muistutti puheessaan, että hanke on hyvien tulosten lisäksi tullut erittäin laajalti tunnetuksi sekä Turun yliopistolla että sen ulkopuolella, ja se on levinnyt myös muihin yliopistoihin.

Tilaisuudessa palkittiin Pylly ylös -kampanjaa aktiivisesti edistäneitä henkilöitä.

– Aktiivien ehdotuksia tuli todella runsaasti, yhteensä 360 kappaletta. Alun perin oli tarkoitus valita vain yksi, mutta päätimme valita aktiivit opetushenkilökunnasta, muusta henkilökunnasta ja opiskelijoiden joukosta, Teija Hakala kertoo.

Palkituiksi tulivat opetushenkilökunnasta Päivi Mattila, muusta henkilökunnasta Kimmo Niukko ja opiskelijoista Laura Hamdi.

Oma aktivoituminen tärkeää

Turun yliopiston ja YTHS:n Pylly ylös -kampanjan tavoitteena on ollut kyseenalaistaa normia, jossa istuminen on pääsääntö ja seisomaan nouseminen häiriö. Tarkoitus on ollut myös luoda uutta ajattelua opiskelu- ja työkulttuuriin ‒ työtä voi tehdä myös seisten, luennolla voi seisoa, istumista voi tauottaa.

Hanke alkoi vuonna 2014, ja sen rahoitus päättyi viime vuonna. Positiivisten kyselytulosten valossa hankkeessa syntyneiden käytäntöjen toteuttamista ja laajentamista jatketaan Turun yliopistossa.

– Asiaa tullaan nostamaan esiin jatkossakin sopivissa yhteyksissä ja tulemme mielellään kertomaan istumisen vähentämisestä eri yksiköiden ja tiedekuntien tilaisuuksiin pyydettäessä, Teija Hakala kertoo.

Hakala muistuttaa, että jokaisen oma aktivoituminen on tärkeää:

– Istumisen ja paikallaan olon vähentäminen on myös jokaisen omalla vastuulla. Jokaisen on hyödyllistä miettiä, mitä se käytännössä tarkoittaa omassa elämässä ja miten voi asiaa toteuttaa. Välttämättä ei tarvitse sähköpöytää, vaan seisomatyöpisteen voi itsekin rakentaa laatikoista, ja voi tehdä päätöksiä ja muistisääntöjä istumisen vähentämisen suhteen. Voit esimerkiksi kävellä aina portaat ja puhua puhelimeen seisten.

Teksti ja kuvat: Matias Suksi

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 23.3.2017 15:50 ,  Päivitetty 23.3.2017 16:09

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto