Insuliiniresistenssi on yhteydessä kielellisten toimintojen vaikeuksiin naisilla
Insuliiniresistenssi näyttää tutkimustulosten perusteella vaikuttavan kielteisesti erityisesti naisten aivoihin.

​Tyypin 2 diabetes ja Alzheimerin tauti ovat nopeasti yleistyviä sairauksia. Tyypin 2 diabeteksen on osoitettu olevan itsenäinen riskitekijä Alzheimerin taudille. Nykyisin ajatellaan, että erityisesti tyypin 2 diabetekseen liittyvä insuliiniresistenssi olisi tärkeä laukaiseva tekijä Alzheimerin taudin kehittymiselle. Yli 65-vuotiailla tärkein Alzheimerin taudin geneettinen riskitekijä on apolipoproteiini E epsilon4 (APOE epsilon4) -genotyyppi.

Turun yliopiston ja THL:n tutkimuksessa selvitettiin insuliiniresistenssin yhteyttä muistiin ja muihin tiedonkäsittelytoimintoihin 5935 henkilön aineistossa. Lisäksi tutkittiin, sääteleekö sukupuoli tai APOE epsilon4-genotyyppi insuliiniresistenssin vaikutusta tiedonkäsittelytoimintoihin. Tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 30–97 -vuotiaita.

Tutkimuksen perusteella insuliiniresistenssillä oli vahva yhteys heikompaan kielelliseen sujuvuuteen naisilla, mutta ei miehillä. Yhteys todettiin myös henkilöillä, joilla ei ollut APOE epsilon4-genotyyppiä, mutta ei APOE epsilon4-kantajilla.

Laajan ikäjakauman takia voitiin todeta, että yhteys on havaittavissa jo nuorilla aikuisilla. Tutkimuksessa huomioitiin laaja joukko aiemmin todettuja tiedonkäsittelyn heikentymisen riskitekijöitä, kuten ikä, koulutusvuodet, masennusoireet, verenpaine ja kohonnut kolesteroli.

– Sukupuolten välinen ero voi johtua esimerkiksi jo aiemmin todetusta sukupuolierosta aivojen verisuoniperäisten valkean aineen muutosten määrässä. Naisilla on todettu valkean aineen muutoksia miehiä enemmän ja metabolisen oireyhtymän, jolla on vahva yhteys insuliiniresistenssiin, tiedetään altistavan valkean aivoaineen muutoksille, kertoo tohtorikoulutettava, lääkäri Laura Ekblad Turun PET-keskuksesta.

Tyypin 2 diabetes ja muistin heikentyminen yhteydessä toisiinsa

Tutkimuksessa kielellistä sujuvuutta mitattiin laajasti käytössä olevalla testillä, jossa tutkittavaa pyydetään luettelemaan mahdollisimman monta eri eläintä minuutin aikana. Testi mittaa kielellisen sujuvuuden lisäksi muun muassa toimeenpanotoimintoja ja asia- ja tietomuistia.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että insuliiniresistenssi vaikuttaa kielteisesti erityisesti naisten aivoihin.

– On tärkeää huomioida, että henkilöillä, jotka ovat riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen, on myös suurempi riski muistin heikentymiselle. Riskiä voidaan vähentää terveellisten elintapojen avulla, Ekblad sanoo. 

Tutkimus perustuu laajaan suomalaiseen Terveys 2000 -väestötutkimukseen.

>> Tutkimus julkaistiin eurooppalaisessa Diabetologia-lehdessä

Kuva: Skullman

JV


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.8.2015 12:25 ,  Päivitetty 20.8.2015 12:32

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto