Juhliva Rauman yksikkö toteuttanut jo uudistuvaa opettajankoulutusta
​Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Marja Vauras (vas.), Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ja kulttuuri- ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen juhlistivat 120-vuotiasta raumalaista opettajankoulutusta.
​Rauman opettajankoulutuslaitos juhlisti 120-vuotista toimintaansa perjantaina. Juhlapuhujaksi kutsuttu opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen nosti puheessaan esille päivää aiemmin vastaanottamansa opettajankoulutuksen kehitysohjelman, jota oli laatimassa myös opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön johtaja Jaana Lepistö (kuvassa yliopistonlehtori Lauri Kemppisen kanssa).rauman.opettajankoulutuslaitos-120-4_480px.jpg

– Opettajuuteen liittyvät asiat tulevat aina vain monipuolistumaan. Kehittämisohjelman mukaisesti luomme yhdessä parasta osaamista maailmaan, Gahn-Laasonen totesi.
 
Ministerin mukaan opetettavien asioiden sisällöllisen hallinnan rinnalla opettajan työssä korostuvat aiempaakin vahvemmin taidot opettaa oppimista, auttaa oppimisvaikeuksista kärsiviä, estää koululaisten syrjäytymistä sekä käsitellä kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. Kaikessa apuna ovat uudet oppimisympäristöt.
 
Kehittämisohjelman toimeenpanoa tuetaan lähes 10 miljoonalla. Keskiöön nousee täydennyskoulutus, joka on opettajille myös työhyvinvointia lisäävä tekijä.
 
– Täydennyskoulutus on ollut Raumalla opettajankoulutuksessa mukana alusta saakka, eikä se tulevaisuudessa ainakaan vähene. Täydennyskoulutuksessa meidän on otettava käyttöön uudenlaisia yhteisöllisiä muotoja, Grahn-Laasonen totesi.
 
rauman.opettajankoulutuslaitos-120-71.jpgMinisterin mukaan hallitus on sitoutunut ohjaamaan lähivuosien aikana yhteensä yli 60 miljoonaa euroa opettajien täydennyskoulutukseen. Yhtenä mallina hän nosti esille kaikille kouluille tarjottavat opettajatuutorit, jotka auttaisivat sekä digitalisaatiokehityksessä että pedagogisten taitojen kehittämisessä
 
Kuva: Ministeri Sanni Grahn-Laasonen sai Rauman yksikön johtajalta Jaana Lepistöltä lahjaksi käsityönopettajaopiskelijoiden valmistaman vanerikirjan.

Raumalle lisää lastantarhanopettajaopiskelijoita

Grahn-Laasonen korosti myös opettajan moraalisen kasvatuksen merkitystä. Hän kannusti opettajia vahvistamaan koululaisten ajatuksia siitä, että elämä on arvokasta ja vaalimaan uskoa ihmiseen, vaikka välillä eteen tuleekin vaikeuksia.
 
Ministeriö haluaa myös lisätä lastentarhaopettajien yliopistotasoista koulutusta. Ministeriö on jo neuvotellut asiasta eri yliopistojen kanssa. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön sisäänottomäärä nousee vakiintuneesta 40:stä 80:aan. Parin viime vuoden ajan lastentarhaopiskelijoita on otettu lisärahoituksen turvin 60 vuosittain.
 
– Me ajamme myös harrastustakuuta, joka takaisi jokaiselle koululaiselle ainakin yhden koulun ulkopuolisen harrastusmahdollisuuden viikossa. Se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi koulun iltapäiväkerhotoimintana, Grahn-Laasonen sanoi.

Törmäytys tuotti kaksi vahvaa yhteistyötä tekevää yksikköä

Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Marja Vauras palasi ajatuksissa 2000-luvun alkuvuosiin, jolloin hän aloitti työnsä tiedekunnassa, ja Rauma tuntui kovin vieraalta. Vähitellen virisi kuitenkin ajatus opettajankoulutuslaitosten yhdistämisestä, ja se toteutuikin 2010.
– Nykyään käytetään sanaa törmäyttää, ja niin me teimme. Laineet löivät silloin korkealle. Mutta mitä me olemme saaneet? Meillä on kaksi vahvaa yksikköä, joiden välinen kuilu on pienentynyt. Rauma ei ole luisunut sulkeutumisen tielle vaan se on avautunut moneen suuntaan, Vauras kiitteli.
 
rauman.opettajankoulutuslaitos-120-83.jpgAjatusta jatkoi opettajankoulutuslaitoksen johtaja Arja Virta (kuvassa), joka totesi Rauman olevan piakkoin Suomen ainoa opettajankoulutuksen filiaali..
 
– Me rakennamme yhteistä laitosta yhdessä kehittäen. Nytkin, kun toimimme taloudellisessa ahdingossa, tavoitteenamme on se, että molemmat yksiköt toteuttavat monipuolista ja tutkimusperustaista koulutusta sekä tekevät tutkimusta, Virta totesi.
 
Hän totesi Rauman opettajankoulutuksen eläneen koko 120-vuotisen historiansa ajan jatkuvassa muutosprosessissa.
 
– Ja niin on oltavakin, sillä opettajankoulutus suuntaa tulevaisuuteen. Opettajankoulutuksen on tärkeä ennakoida tulevia haasteita, Virta totesi.
 
Erja Hyytiäinen
 
Otsikko korjattu muodosta "Rauman yksikkö on jo uudistuvan opettajankoulutuksen tiellä" 17.10.2016
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 14.10.2016 17:40 ,  Päivitetty 17.10.2016 14:52

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto