Jyrki Katainen ja Corina Creţu tutustuivat Itämeren meripelastusoperaatioihin
​Corina Creţu ja Jyrki Katainen kemikaalisukeltajien keskellä Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Uiskolla.

​Katainen ja Creţu saapuivat Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaman ChemSAR-hankkeen vieraiksi Helsinkiin 1.6.2017. Vierailu järjestettiin hankkeen partnerin Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Uiskolla.

Vierailun aikana osallistujat perehtyivät käynnissä olevaan ChemSAR-hankkeeseen ja sen päämääriin sekä tutustuivat vartiolaiva Uiskon toimintaan. Vierailu tapahtui kokonaisuudessaan VL Uiskolla, joka samalla teki lyhyen merimatkan Helsingin edustalla. Vierailun lopuksi Corina Creţu korosti hankkeen merkitystä meriturvallisuuden edistämisessä ja myös ympäristön suojelussa. Komission edustajat olivat ilahtuneita nähdessään Itämeri-stategian toteutusta käytännössä.

ChemSAR-hankkeen (Operational plans and procedures for maritime search and rescue in HNS incidents) tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintamallit ja -ohjeet Itämeren alueen kansainvälisiin meripelastus- eli SAR-operaatioihin onnettomuustilanteissa, joissa on mukana vaarallisia aineita, ja tällä tavoin parantaa niiden turvallisuutta ja tehokkuutta. Hanke toteuttaa EU:n Itämeren alueen strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on turvallinen merenkulku.

– Komission kiinnostus hankkeeseen kertoo sen ajankohtaisuudesta ja tarpeellisuudesta. Selvitysten mukaan yhtenäisiä toimintaohjeita kemikaalionnettomuuksien varalle ei tällä hetkellä ole, vaikka vilkkaasti liikennöidyllä Itämerellä onnettomuusriski on olemassa, toteaa hankkeen vetäjä Kirsi Laitio Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta.

ChemSAR-hankkeessa on mukana yhdeksän partneria viidestä Itämeren alueen maasta. Hanketta koordinoi Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Muut hankepartnerit ovat Rajavartiolaitos, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Sjöfart, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Ruotsin Kustbevakning, Estonian Police and Border Guard Board, Lithuanian Navy/Klaipeda University, Free and Hanseatic City of Hamburg ja Central Command for Maritime Emergencies (Saksa).

Hankeen kokonaisbudjetti on 2,4 M€ ja se on saanut EU:n Itämeriohjelman vastinrahoituksen vuosille 2016–2019.

>> Tutustu ChemSAR-hankkeeseen

JV
Kuva: Kirsi Laitio

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 2.6.2017 12:20 ,  Päivitetty 2.6.2017 12:28

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto