Kaupungilta rahoitus autonomisten järjestelmien ja robotiikan professuuriin

​Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ehdotti kirjelmässään Turun kaupungille alueen positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi 120 000 euron vuotuista rahoitusta Turun yliopistolle autonomisten järjestelmien ja robotiikan professuurin palkkauskuluihin 2018–2022.

Turun kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan maanantaina 4.12.
Perustettava professuuri suuntautuu erityisesti itsestään tai kauko-ohjatusti liikkuviin kulkuneuvoihin maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. Professorin opetus, koulutus ja yritysyhteistyö liittyvät myös valmistavaa teollisuutta tukevaan robotiikkaan.

– Professuuri täydentää yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tekniikan osaamista ja tukee Turun alueen useiden yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Professuurin ala on sellainen, jonka tarve on noussut voimakkaasti esiin alueen yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa, Väänänen sanoo.

Kaupungin näkökulmasta esitys on linjassa korkeakoulutason osaamisen kehittämisen ajankohtaisen ja pitemmän aikavälin tavoitteiden sekä myös kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

Pyydetyssä kannanotossaan Varsinais-Suomen teknologiateollisuus puoltaa yliopiston esitystä ja totesi, että tavoite tekniikan alan professuurien lisäämisestä on todella vahva panostus tulevaisuuteen.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myöntää myös 200 000 euron vuotuisen rahoituksen Turun ammattikorkeakoululle sen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välille strategisen kumppanuussopimuksen toteuttamiseen vuosina 2018–2022.

Varsinais-Suomen teknologiateollisuuden mukaan toteutuessaan molemmat hankkeet vahvistavat merkittävästi Turun ja Varsinais-Suomen kykyä vastata kasvaviin osaajatarpeisiin 2020 -luvulle ulottuvalla positiivisen rakennemuutoksen kaudella.

>> Turun kaupunginhallituksen kokoustiedote 4.12.2017


Tuomas Koivula
Kuva: geralt

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.12.2017 16:30 ,  Päivitetty 7.12.2017 16:35

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto