Kaupunkikasvihuoneet pienentäisivät tuotteiden hiilijalanjälkeä

​Turun yliopiston kauppakorkeakoulun (TSE) sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteisessä monitieteisessä Voimakas-tutkimushankkeessa etsitään uusia ratkaisumalleja puutarha-alan liiketoiminnan kehittämiseksi.

– Hankkeen tulosten pohjalta suomalaisen puutarhatuotannon kilpailukykyä ja yritystoimintaa voidaan kehittää aiempaa monipuolisemmin, sanoo Kari Jokinen Luonnonvarakeskuksesta.

Voimakas-hankkeessa sovelletaan tietoa uusista tuote- ja tuotantoideoista sekä niihin liittyvistä teknologioista ja liiketoimintamalleista, joissa nähdään olevan kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tutkijoiden mukaan puutarha-alaan liittyvien markkinoiden uudistumista voidaan ymmärtää paremmin, jos uudenlaiset näkökulmat ja systemaattinen liiketoiminnan tarkastelu yhdistetään tulevaisuusskenaarioiksi.

– Erityisen tärkeää on tunnistaa nopeasti kehittyvän ICT:n mahdollisuudet alan koko ketjun uudistumisessa.  Liiketoiminta- ja yrityskonseptia voidaan kehittää sijoittamalla esimerkiksi monituotekasvihuone keskelle taajamaa tai jopa kiinteistön katolle. Tällöin asiakkaat ovat kävelyetäisyydellä, tuotteiden hiilijalanjälki pienenee ja tuotannon energiatehokkuus lisääntyy. Jotta muutos on mahdollinen, tulee uudet toimintamallit huomioida myös kaavoituksessa, Jokinen painottaa.

Kuluttajien tarpeet ovat monipuolistuneet

Suomalainen puutarhatuotanto on viime vuosina ollut rakennemuutosten kohteena. Kansainvälinen kilpailu on kiristynyt. Liiketoimintaympäristö ja etenkin kuluttajien tarpeet ovat vahvasti muuttumassa entistä monimuotoisemmiksi. Nykyiset toiminta- ja tuotekonseptit eivät välttämättä riitä uudessa tilanteessa.

– Kilpailukykyinen puutarhatuotanto tarvitsee ajurikseen erityisesti uusia innovaatioita ja toimintamalleja, jotka haastavat vallitsevia käytäntöjä, tähdentää Mikko Pohjola Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Hiljattain 70 vuotta täyttänyt Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö on myöntänyt merkittävän apurahan Voimakas-hankkeelle. Siinä lähestytään puutarha-alan uudistumista liiketoimintamallien, teknologisten innovaatioiden ja alan verkostoitumismahdollisuuksien kautta.

Ruoantuotannon tutkimus kasvattaa merkitystään

Voimakas-hanke toteutetaan vuosina 2015–2017 Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalveluiden ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen (Tutu) sekä vastaperustetun Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä. 

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi. CCR, Tutu ja Luken Piikkiön yksikkö ovat rakentaneet kasvihuone- ja puutarha-alan tutkimusyhteistyötä jo kahden vuoden ajan.

– Ruoan kulutukseen ja tuotantoon kytkeytyvät teemat kasvattanevat merkitystään myös tulevaisuudessa, joten uskon hankkeen synnyttävän jatkossa uutta yhteistyötä, toteaa CCR:n johtaja Aki Koponen.

Julkaistu: 3.3.2015

JV
Kuva: Hanna Oksanen


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.3.2015 7:15 ,  Päivitetty 12.3.2015 16:36

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto