Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen koulutusvientiyhtiö aloittaa toimintansa

Tampereen yliopiston hallitus päätti 27. syyskuuta, että yliopisto lähtee mukaan koulutusvientiyritykseen. Itä-Suomen ja Turun yliopistojen hallitukset tekivät vastaavan päätöksen jo aiemmin syyskuussa.

Päätöksen jälkeen koulutusvientiyhtiö perustetaan mahdollisimman pian. Kukin osakasyliopisto osallistuu yhtiön pääomittamiseen yhtäläisellä summalla.

Yhtiön tavoitteena on koulutusviennin liiketoiminnan edistäminen yliopistoissa sekä yliopistojen välisen koulutusvientiyhteistyön lisääminen ja koulutustuotteiden kehittäminen.

Koulutusvientiyhtiönsä kautta yliopistot myyvät aluksi täydennyskoulutusta, opintomoduuleja ja tilauskoulutuksia. Mahdollisia asiakkaita ovat muun muassa ulkomaiset yritykset, julkisorganisaatiot, yliopistot sekä täydennys- ja tutkintokoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt. Asiakkaina voivat olla myös ulkomailla toimivat suomalaisyritykset.

– Yhdistämällä kolmen yliopiston voimavarat pystymme tarjoamaan laaja-alaisempaa ja monipuolisempaa koulutusta kuin jos kukin yliopisto toimisi yksin, yliopistojen rehtorit toteavat.

Koulutusvientiyhtiön toimitusjohtajan rekrytointi on parhaillaan käynnissä, ja toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Kaikissa kolmessa yliopistossa on koulutusvientikoordinaattorin tehtävä.

Koulutusvienti on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 alussa.

 

Tuomas Koivula

Asiasana: Viestintä;
Tagit:
Julkaistu 30.9.2013 15:10 ,  Päivitetty 8.10.2015 9:02

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto