Konferenssi kokosi juristit ja taloustieteilijät pohtimaan markkinoiden sääntelyä alustataloudessa
​Konferenssin avannut professori Antti Aine painotti puheenvuorossaan talouden muutoksen kattavuutta, mikä edellyttää ilmiön laaja-alaista arviointia.

​Digitalisaatio ja erilaisten kaupallisten alustojen lisääntyminen ovat mullistaneet vaihdantasuhteita sekä talouden dynamiikkaa. Merkityksellisiä seikkoja liittyy esimerkiksi tiedon ja tekoälyn lisääntyvään merkitykseen yritysten liiketoiminnan kannalta sekä kaupallisten alustojen asemaan markkinoiden keskittymisen vauhdittajina.

Konferenssissa tarkasteltiin alustataloutta kolmesta rinnakkaisesta ja yritystoiminnan kannalta merkityksellisestä näkökulmasta. Alustatalous edellyttää usein yritysten välistä tiivistä yhteistoimintaa ja kaupallisten tietojen vaihtamista. Kilpailuoikeuden soveltamisessa on kyettävä tunnistamaan markkinoiden toimivuutta edistävät järjestelyt sitä rajoittavista menettelyistä. Tiedon merkityksen korostuminen liiketoiminnassa johtaa pohtimaan erilaisten tietovarantojen, kuten Big Data, hyödyntämisen rajoja, jotta markkinoiden toimivuus ja tietosuojanäkökohdat voidaan turvata. Alustatalous muuttaa työn tekemisen muotoja: alustataloudelle on tyypillistä siirtyminen palkkatyöstä freelancer -pohjaiseen pienyrittäjyyteen.

Konferenssissa alustataloutta käsittelivät puheenvuoroissaan aihepiirin kansainvälisesti tunnustetut asiantuntijat professori Doris Hildebrand (Vrije Universiteit Brussels), professori Justus Haucap (Universität Düsseldorf) ja professori Anne Kovalainen (Turun yliopisto). Lisäksi konferenssissa kuultiin Euroopan komission edustajan Massimiliano Kadarin (DG COMP) puheenvuoro Big Datan käytön kilpailuoikeudellisesta sääntelystä.


Kuvassa konferenssin järjestäjät, keynote-puhujat ja paneelikeskustelijat: professori Antti Aine, professori Doris Hildebrand, case handler Massimiliano Kadar, toimitusjohtaja Harri Kulmala, professori Anne Kovalainen, professori Justus Haucap, tutkimusjohtaja Aki Koponen, asianajaja Mikko Huimala ja dosentti Tom Björkroth.

Konferenssin järjestelyistä vastasivat Turun yliopisto, työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry.

TS

Kuvat: Antti Hovila

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 29.5.2017 12:55 ,  Päivitetty 29.5.2017 14:39

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto