Lääkäri- ja insinööriopiskelijat pohtivat terveysteknologian mahdollisuuksia moniammatillisella kurssilla

Kurssilla Turun yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat sekä Turun ammattikorkeakoulun terveysteknologian opiskelijat tutustuivat terveysteknologia-alaan ja kehittivät samalla monialaisia työelämävalmiuksia ja vuoropuhelua. Kurssin tavoitteena on myös parantaa opiskelijoiden tuotekehitysosaamista ja innovaatioedellytyksiä. Kurssisisältöjä rakennettaessa keskeisestä on ollut pitää mukana myös terveysteknologian eettisten haasteiden pohtiminen.

– Olemme rakentaneet vuoropuhelua ammattikorkeakoulun sekä yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja tulevaisuuden teknologioiden laitoksen välille. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että opiskelijat tietäisivät, mitä tällä hetkellä on olemassa, vaan siitä, että olisimme menossa etukenossa kohti tulevaisuutta, lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikön johtaja Outi Kortekangas-Savolainen summaa.

Kurssin kehittäminen jatkuu.

– Oleellista on ajattelutavan muutoksen mahdollistaminen. Haluamme lisätä tietoa siitä, mitä on olemassa ja mitä voi tarvittaessa ottaa käyttöön omassa työssä, Turun ammattikorkeakoulun terveysteknologian tutkimusryhmän vetäjä Elina Kontio korostaa.

Terveysteknologiayritykset mukana

Opintojakson aloittavissa seminaareissa pohdittiin muun muassa sitä, miten lääkärin työ mahdollisesti muuttuu teknologian myötä ja miten innovaatiot jalostuvat terveysteknologiatuotteiksi. Luennoitsijoiksi saapui oppilaitosten asiantuntijoiden lisäksi vierailijoita esimerkiksi Healthtech Finlandista ja Mehiläisestä.

Seminaarien jälkeen opiskelijat jakaantuivat monialaisiin pienryhmiin, joissa suoritettiin opintojakson tehtävä. Tehtävän tarkoituksena oli tutustuttaa insinööriopiskelijat lääkäreihin ja hammaslääkäreihin terveysteknologian käyttäjinä ja kehittäjinä, ja toisaalta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat insinööreihin terveysteknologian tuotekehittäjinä. 

Terveysteknologia ja sen mahdollisuudet ovat päivän sana, ja aihepiirin kursseille on tilausta.

Neljännen vuoden insinööriopiskelija Toni Kainulaiselle (oik.) jäi kurssista hyvä fiilis. Kainulaisen ryhmä pääsi vierailemaan turkulaisessa Everon-yrityksessä, joka valmistaa mm. puettavaa teknologiaa, kuten turvarannekkeita, joiden avulla ikääntyvien kotihoito helpottuu. Mukana ryhmässä olivat myös insinööriopiskelija Mikko Meriluoto (vas.) ja lääkäriopiskelija Juho Tuure.

Kurssin ryhmätehtävä toteutettiin vierailemalla paikallisessa terveysteknologiayrityksessä ja laatimalla ICT-Cityssä 14.2. järjestetyillä loppumessuilla esitelty työ.

Syksyllä vuorossa moniammatilliset Capstone-projektit

Terveysteknologian opetusyhteistyö laajenee ensi syksynä. Muutama lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelija pääsee mukaan yliopiston tulevaisuuden teknologian laitoksen terveysteknologian alan Capstone-projektiin. Mukaan otetaan myös ammattikorkeakoulun terveysteknologian opiskelijoita. Lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden on mahdollista suorittaa syventävät opintonsa Capstone-projektin puitteissa.

– Tällainen yhteistyö lääkärikoulutuksen, yliopiston terveysteknologiakoulutuksen ja ammattikorkeakoulun terveysteknologian välillä on tietääkseni ensimmäistä Suomessa, Kortekangas-Savolainen toteaa.

Capstone-projekti on monitieteellinen koko lukuvuoden mittainen toimeksiannosta tehtävä opintokokonaisuus, joka muodostuu projektista ja sen yhteydessä suoritettavista muista opintojaksoista. Työtavat ja tehtävät ovat projektimaisia ja lähellä työelämän vaatimuksia.

Opiskelijat tekevät työtä monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisessa työympäristössä projektimaisesti. Projektiaiheet ovat tyypillisesti vaativia, poikkitieteellisiä ja konkreettisia oikean elämän haasteita.

Terveyskampus Turku kannustaa moniammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen ja terveysalan osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Moniammatillisen koulutuksen lisääminen ja kehittäminen on yksi Terveyskampus Turku -yhteistyön tavoitteista.

Yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park.

 

Tilda Junko 


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.2.2018 14:40 ,  Päivitetty 26.2.2018 15:14

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto