Lapsuusajan sosioekonominen asema ennustaa valtimoiden joustavuutta aikuisiässä

​Sosioekonomiset erot sydän- ja verisuonisairauksissa ovat terveysongelma, jonka etenemistä ei ole saatu pysäytettyä. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ateroskleroosin kehittyminen alkaa jo varhain lapsuusiässä ja että lapsuuden sosioekonominen asema ennustaa sydänsairauksien riskiä pitkälle aikuisuuteen.

‒ Yksi sydänterveyden ja valtimoiden toiminnan mittari on valtimoiden joustavuus, jonka on havaittu ennustavan valtimotapahtumien kuten sydänkohtausten ja aivohalvausten esiintymistä. Lapsuusiän sosioekonomisen aseman vaikutusta valtimoiden joustavuuteen aikuisiässä ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu laajalla pitkittäisellä aineistolla, toteaa väitöstutkimustaan aiheesta Sydäntutkimuskeskuksessa tekevä Elina Puolakka.

Tutkimus on osa Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoimaa, valtakunnallista Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimusta (Cardiovascular Risk in Young Finns Study). Tutkimuksessa seurattiin yhteensä 2 566 henkilöä, jotka tutkimuksen alkaessa olivat 3‒18-vuotiaita. Valtimoiden joustavuutta mitattiin aikuisiässä 21 tai 27 vuotta myöhemmin.

Sosioekonominen asema lapsuudessa määriteltiin vanhempien tuloina ja sen yhteyttä selvitettiin valtimoiden joustavuuteen aikuisiässä käyttäen mittareina pulssiaallon nopeutta ja kaulavaltimon joustavuutta.

‒ Alhaisempi sosioekonominen asema lapsuudessa ennusti huonompaa valtimoiden joustavuutta aikuisiässä, sillä se oli yhteydessä sekä suurempaan pulssiaallon nopeuteen että alhaisempaan kaulavaltimon joustavuutta aikuisiässä. Yhteys säilyi vaikka huomioitiin perinteiset sydän- ja verisuonitautien riskitekijät lapsuudessa sekä henkilön oma sosioekonominen asema aikuisuudessa, Puolakka kertoo.

Tutkimustulos vahvistaa edelleen käsitystä siitä, että erot vanhempien sosioekonomisessa asemassa luovat jo lapsuudesta lähtien pohjaa sydän- ja verisuonisairauksissa ilmeneville eroille aikuisiässä.

Tutkimus julkaistiin elokuussa arvostetussa Hypertension-lehdessä.

TS
Kuva: Free-Photos

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 29.8.2017 12:50 ,  Päivitetty 29.8.2017 13:24

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto