Lapsuusajan sosioekonominen asema on yhteydessä sydämen rakenteeseen ja toimintaan aikuisiässä

​Sosioekonomiset erot sydän- ja verisuonisairauksissa ovat terveysongelma, jonka etenemistä ei ole saatu pysäytettyä. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että alhaisempi sosioekonominen asema ennustaa suurempaa riskiä äkilliselle sydäntapahtumalle. Tätä selittävät mekanismit ovat kuitenkin vielä epäselviä.

– Sydämen suurentunut vasemman kammion massa ja heikentynyt diastolinen toiminta ennustavat suurempaa riskiä sairastua ja kuolla sydän- ja verisuonitauteihin. Ne molemmat ovat myös itsenäisiä ennustekijöitä äkilliselle sydäntapahtumalle, kertoo tutkija, LT Tomi Laitinen Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksesta.

Aikaisemmat tutkimukset aikuisilla ovat osoittaneet, että alhaisempi sosioekonominen asema on yhteydessä suurempaan vasemman kammion massaan ja huonompaan diastoliseen toimintaan. Lapsuusiän sosioekonomisen aseman vaikutusta näihin sydän- ja verisuonitautien sairastuvuutta ja kuolleisuutta ennustaviin markkereihin ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu laajassa pitkittäisessä aineistossa.

Tutkimus on osa Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoimaa, valtakunnallista Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimusta (Cardiovascular Risk in Young Finns Study). Tutkimuksessa seurattiin 31 vuoden ajan yhteensä 1872 henkilöä, jotka tutkimuksen alkaessa olivat 3-18 vuotiaita. Sosioekonominen asema lapsuudessa määriteltiin vanhempien tuloina ja sen yhteyttä selvitettiin sydämestä ultraäänellä tutkittuihin sydämen vasemman kammion massaan ja diastoliseen toimintaan.

– Alhaisempi sosioekonominen asema lapsuudessa oli yhteydessä suurempaan vasemman kammion massaan ja huonompaan diastoliseen toimintaan aikuisiässä. Yhteys säilyi vaikka huomioitiin perinteiset sydän- ja verisuonitautien riskitekijät lapsuudessa ja aikuisuudessa sekä henkilön oma sosioekonominen asema aikuisuudessa, Laitinen sanoo.

Tutkimustulos vahvistaa käsitystä siitä, että erot vanhempien sosioekonomisessa asemassa luovat jo lapsuudesta lähtien pohjaa sydän- ja verisuonisairauksissa ilmeneville eroille aikuisiässä.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa JAMA Pediatrics -lehdessä.

>> Association of Socioeconomic Status in Childhood With Left Ventricular Structure and Diastolic Function in Adulthood

>> The Cardiovascular Risk in Young Finns Study -tutkimuksen kotisivut

TK
Kuva: Young Finns Study

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 27.6.2017 9:35 ,  Päivitetty 27.6.2017 9:55

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto