Lars Vinx: ”Demokratian pysyvyyden takaaminen oikeuttaa militantin demokratian”
​Filosofian professori Lars Vinx pohti puheenvuorossaan, voimmeko pitää oikeutettuna sitä, että demokratian vastaiset tahot rajataan politiikan ulkopuolelle.

​Vuonna 2015 perustettu demokratiakeskus FinDem on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimuskeskus, joka kokoaa yhteen molempien yliopistojen politiikantutkijoita eri aloilta. Keskuksessa ovat mukana Turun yliopiston valtio-opin oppiaine sekä Åbo Akademin valtio-opin ja julkishallinnon oppiaineet sekä Samforsk-tutkimusinstituutti (institutet för samhällsforskning).

– Politiikantutkimus kahdessa yliopistossa on demokratiakeskuksen pohja. Toivomme, että tutkimuskeskus kehittyy alhaalta ylöspäin, ja että saamme mukaan yhteistyökumppaneita eri yksiköistä. Tavoitteena on saada tieto kulkemaan paremmin yliopistojen ja tutkijoiden välillä, totesi valtio-opin professori Maija Setälä avajaisseminaarissa.

Seminaarin key note -puhujana oli filosofian professori Lars Vinx Bilkentin yliopistosta. Hän tarkasteli puheenvuorossaan oikeutuksia ja vastalauseita militantille demokratialle, joka rajoittaa demokratian vastaisten tahojen pääsyä valtaan.

– Voidaan ajatella, että osaksi demokraattista päätöksentekoa hyväksytään vain ne tahot, jotka hyväksyvät, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus tavoitella valtaa. Jos jokin taho ei hyväksy tätä periaatetta, hänen voidaan ajatella rajaavan itsensä demokratian ulkopuolelle, Vinx sanoi.

Vinxin mukaan militanttia demokratiaa voidaan puolustaa tarkastelemalla historiallisia esimerkkejä demokratian hyväksikäytöstä, kuten kansallissosialistien valtaanpääsyä Saksassa. Militantti demokratia näyttäytyy Vinxin mukaan oikeutettuna, sillä se tukee demokratian pysyvyyttä.

– Silti militantti demokratiakaan ei voi säilyttää demokratiaa, jos valtaosa ihmisistä on sitä vastaan, Vinx huomauttaa.

Teksti ja kuva: Jenni Valta


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)


 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 22.4.2016 15:50 ,  Päivitetty 22.4.2016 15:59

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto