Lihavuusleikkaus muuttaa sokeritasapainoa jo ennen laihtumista
​– PET- ja magneettikuvauksen avulla me voimme saada kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä ihmisessä tapahtuu: mitkä toiminnot ovat häiriintyneet ja miten ne korjaantuvat, professori Pirjo Nuutila (vas.) ja dosentti Jarna Hannukainen sanovat.

​Suomessa tehdään nykyisin vajaat 1000 lihavuusleikkausta vuosittain. Leikkaustapoja on nykyisin kaksi,  joko mahalaukku  ohitetaan liittämällä sen alkuosa ohutsuoleen  tai mahalaukku kavennetaan hihamaiseksi putkeksi. Molemmat estävät syömästä kerralla suuria määriä ruokaa ja  ruuan kulku  suoliston läpi nopeutuu.  Nämä mekaaniset muutokset eivät yksinään selitä laihtumista, sillä leikkauksen läpi käyneet  kertovat , että  nälän tunne on vähentynyt  ja syömisen kontrolli lisääntynyt.

Lihavuusleikkauksen myönteiset vaikutukset aineenvaihduntaan käynnistyvät jo ennen kuin paino on merkittävästi laskenut.  Se, että puolen vuoden kohdalla leikkauksen jälkeen painon laskun vielä jatkuessa  monet lihavuuteen liitettävät häiriöt ovat jo korjaantuneet, on paljastunut nelisin vuotta sitten Turussa alkaneessa  lihavuusleikkauksiin liittyvässä tutkimusten sarjasta.
 
– Sokeriaineenvaihdunta korjaantuu heti leikkauksen jälkeen useimmilla  tyypin 2 diabetesta sairastavilla ja lääkitys voidaan lopettaa  kokonaan , mutta riski saada diabetes uudestaan säilyy,  Nuutila sanoo.

Ei vain tahdon asia

PET-keskuksessa on tutkittu lihavuusleikkauksen vaikutuksia sokeritasapainonrinnalla myös suolistoon, sydämeen, maksaan, haimaan, rasvakudokseen, keskushermostoon, luustoon sekä aivoihin PET- eli positroniemissiotomografian sekä magneettikuvauksen avulla.

– Olemme voineet osoittaa, että lihavuusleikkauksen vaikutukset ovat laaja-alaisia, monet asiat korjaantuvat yhtä aikaa, Nuutila sanoo.

Aalto yliopiston ja Turun yliopiston professori Lauri Nummenmaan tutkimusryhmä on selvittänyt, kuinka lihavuus vaikuttaa aivojen toimintaa sääteleviin välittäjäaineisiin. Juuri julkaistussa tutkimuksissa huomattiin, että lihavuus on yhteydessä aivojen mielihyvää säätelevän opioidivälittäjäainejärjestelmän madaltuneeseen toimintaan.
 
– On mahdollista, että opioidijärjestelmän toiminnan muutosten vuoksi liikalihavat henkilöt eivät koe normaalisti nautintoa syömisestään, Nummenmaa sanoo.
 
Parhaillaan Nummenmaa tutkii, muuttaako leikkaus opioidijärjestelmän toimintaa. Tuloksia on odotettavissa muutaman kuukauden kuluttua.

Vaikuttaa koko kehoon 

Lihavuusleikkaus vaikuttaa laajasti koko kehoon. Esimerkiksi suoliston mikrobikanta muuttuu leikkauksen myötä. Kun lihavilla suoliston mikrobikirjo on niukempi kuin normaalipainoisille, leikkauksen jälkeen kirjo kasvaa. Sen myötä suoliston hyvinvointi paranee.
Myös maksassa on jo voitu todentaa tapahtuvan muutoksia. Kun ennen leikkausta lähes kaikilla leikattavilla havaittiin maksassa rasvoittumista,  rasvamaksa oli poissa useimmilta kuuden kuukauden jälkeen.
 
– Diabeteksessa on tyypillistä, että maksan kyky käyttää sokeria on heikentynyt ja vastaavasti maksan verenkiertoon tuottaman sokerin määrä on lisääntynyt. Tässä tutkimuksessa leikkauksen jälkeen maksan sokerin käyttö lisääntyi 33 prosenttia ja maksan sokerin tuotanto väheni 19 prosentilla, dosentti  Jarna Hannukainen sanoo.

Leikkaushoitoon valinta tehtävä huolella

PET-keskuksen lihavuusleikkaustutkimukset on tehty yhteistyöstä Tyksin  gastrokirurgien ja endokrinologien kanssa ja käynnistyivät sen jälkeen kun  kirurgian  dosentti Pauliina Salminen vuonna 2009 aloitti lähes 300 potilaan monikeskustutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää  alussa mainittujen kahden eri leikkaustavan hyötyjä ja turvallisuutta.  Ensimmäisten 6  kuukauden kohdalla diabeteksen paranemisessa ei ole eroa.  

– Paino laskee ensimmäisen puolen vuoden aikana 20–30 kiloa, Nuutila kertoo.

Kaksi eri leikkaustapaa ovat myös yhtä turvallisia  ja ne tehdään tähystysleikkauksina. Mahalaukun ohitus on kuitenkin osoittautunut pitkäaikaisseurannassa hieman tehokkaammaksi  normaalin painon säilyttämisessä.
 
Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa. Kriteerit koko loppuelämään vaikuttavaan leikkaukseen ovat tiukat. Painoindeksin on oltava vähintään 40, tai vähintään 35, jos on jo saanut lihavuuteen liittyviä sairauksia, esimerkiksi  diabeteksen, uniapnean tai nivelrikon. Mutta jo alhaisemmillakin painoindekseillä  lihavuusleikkausta voidaan harkita huonossa hoitotasapainossa oleville diabeetikoille. 

Leikkaukseen valittavan on osoitettava, että hän on kyennyt aiemmin laihduttamaan ja että hän on valmis sitoutumaan ruokavaliomuutoksiin. Osa leikkauspäätöksistä pohditaan moniammatillisessa työryhmässä.
– Geenit säilyvät ennallaan, joten jos ihminen palaa entisiin elintapoihinsa, on hyvin todennäköistä, että diabetes palaa.
 
Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuvat: Erja Hyytiäinen ja Lauri Nummenmaa
 
Kuvateksti: Liikalihavilla henkilöillä aivojen opioidireseptorien määrä on madaltunut (ylärivi) mutta dopamiinireseptorien määrä on normaali.

 

Julkaistu 6.3.2015


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.3.2015 10:15 ,  Päivitetty 12.3.2015 16:35

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto