Loiset ja taudit vaikuttavat poliittiseen kantaamme

​Turun yliopiston evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantala Turun yliopistosta kuului kansainväliseen tutkijaryhmään, testasi kahta loisten välttämiseen sekä poliittisen kannan yhteyteen liittyvää hypoteesia eli olettamaa 30 eri maassa ja yli 11500 ihmisellä. Toinen liittyi normien noudattamiseen, toinen muukalaisten varomiseen.


– Maiden välisessä vertailussa ilmeni, että maissa, joissa todennäköisyys lois- ja tartuntatauteihin oli suurempi, ihmiset noudattivat voimakkaammin perinteisiä normeja. Sen sijaan muukalaisvastaisuus ei ollut yhteydessä lois- ja tartuntatautien yleisyyteen, Rantala kertoo.

Tutkimuksen taustalla on havainto, että ne maat, joissa on suurempi riski sairastua tauteihin ja loisiin, ovat kulttuurisella tasolla autoritäärisempiä, uskonnollisempia, yhteisöllisempiä, ja vähemmän avoimia uusille ideoille.

– Kun tutkimme asiaa yksilötasolla, havaitsimme, että loisten ja tautien pelko oli yhteydessä voimakkaampaan perinteisten normien noudattamiseen eli konservatiivisempaan ideologiaan, mutta ei muukalaisvastaisuuteen, Rantala sanoo.

Tutkijoiden käyttämä ”Perinteisten normien noudattamishypoteesi” perustui oletukseen, että jotkut paikalliset säännöt ja rituaalit kehittyivät kulttuurisesti vähentääkseen paikallisten taudinaiheuttajien uhkia.

 – Tämä hypoteesi ennustaa, että poikkeamat perinteisistä normeista lisäävät ihmisten infektioriskiä, joten ne yksilöt, jotka eniten välttelevät taudinaiheuttajia suosivat poliittisia aatteita, jotka kannustavat noudattamaan perinteisiä arvoja, Rantala kertoo.

Tällaisia sääntöjä ovat esimerkiksi se, miten elintarvikkeet valmistetaan ja varastoidaan, minkä eläimen lihaa saa syödä tai kummalla kädellä syödään ruokaa.

– Muukalaisten välttämishypoteesi puolestaan perustuu oletukseen, että ihmiset ovat sopeutuneet vastustamaan niin tauteja ja loisia, jotka ovat olleet heidän ympäristössään yleisiä ja ovat siksi alttiimpia muualta tuleville taudeille ja loisille, Rantala sanoo.

Muukalaisten välttämishypoteesi ennustaa, että muukalaiset voivat tuoda tullessaan tartuntatauteja, joihin paikallisilla ei ole puolustuskykyä. Näin muukalaisten kanssa tekemisissä olo olisi tartuntariski. Tämä olettamus osoittautui kuitenkin tutkimuksessa paikkansa pitämättömäksi.


Tutkimus on julkaistu arvostetussa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -julkaisussa.

 

Teksti: Erja Hyytiäinen

Kuva: crosby_cj

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 31.10.2016 12:50 ,  Päivitetty 31.10.2016 13:16

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto