Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan nimi muuttuu luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnaksi

​Tiedekunnan nimimuutos on perusteltua siksi, että Turun yliopisto tukee toiminnallaan merkittävästi Lounais-Suomen elinkeinoelämässä parhaillaan menossa olevaa teknis-taloudellista kehitystä ja vahvistaa jatkuvasti yritysyhteistyötään. Myös merkittävä osa tiedekunnan rahoituksesta ja koulutusmääristä suuntautuu nykyään tietojenkäsittelyn, tietoliikenteen ja tekniikan aloille.

– Tekniikan ja erityisesti tietotekniikan merkitys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Tekniikan osuus tiedekunnassa on jatkuvasti kehittynyt ja on nykyään noin reilun kolmanneksen koko toiminnasta. Nimimuutoksella haluamme myös alleviivata, että meillä on kykyä ja halua toimia yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa ympäröivän yhteiskunnan hyväksi, dekaani Tapio Salakoski sanoo.

Tiedekunnassa ovat edustettuina kaikki perusluonnontieteet sekä matematiikka, informaatioteknologia ja teknillistieteellinen ala. Tiedekunnassa on yli 3000 opiskelijaa ja lähes 700 tutkijaa ja opettajaa.

Nimimuutos astuu voimaan 1.1.2018. Yliopiston johtosäännön mukaan hallitus päättää tiedekunta- ja yksikkörakenteesta.

Hallitus hyväksyi kokouksessa myös Turun yliopiston budjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

Turun yliopisto saa OKM:ltä vuonna 2018 perusrahoitusta 158,1 milj. € toimintamenojensa kattamiseksi. Vuonna 2017 perusrahoitus oli 161,4 milj. €.

Budjetti vuodelle 2018 on 5 milj.€ (vuonna 5,2 milj.€) alijäämäinen. Yliopiston vuoden 2018 budjetti on 265, 6 milj. €.

– Huolimatta perusrahoituksen merkittävästä laskusta yliopisto on onnistunut sopeuttamaan toimintaansa laskevaan rahoitukseen jo useina peräkkäisinä vuosina, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

 

Teksti: Tuomas Koivula
Kuva: Hanna Oksanen 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.12.2017 14:20 ,  Päivitetty 8.12.2017 14:35

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto