Medisiina D -rakennushanke etenee aikataulussa

Medisiina D:stä muodostuu lääketieteen opetuksen-, tutkimuksen- ja diagnostiikan synergiatalo, jossa toimii 1 400 opiskelijaa ja 600 työntekijää päivittäin. Uudisrakennuksen bruttoalaksi tulee 26 470 brm².

– Syksyllä 2015 alkaneet rakennustyöt etenevät aikataulussa. Rakennus luovutetaan helmikuussa 2018 omistajalle, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle, ja käyttäjät muuttavat uusiin tiloihin toukokuussa 2018, kertoo projektipäällikkö Tiina Haarala Turun yliopistosta.

Medisiina D sekä rakenteilla oleva uusi T3-sairaala sijoittuvat T- ja A-sairaaloiden väliin. Medisiina D:n sijaitsee siis sairaalaympäristön keskiössä ja mahdollistaa uudenlaisen yhteistyöhön opetuksen, tutkimuksen ja diagnostiikan alueilla.


Medisiina D ja kuvassa vasemmalla oleva Medisiina C ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa – kulku rakennusten välillä onnistuu katutason yhdyskäytävän lisäksi kellarin ja Medisiina D:n viidennen kerroksen kautta. Mediisiina D:n ja T3-sairaalan välillä voi kulkea esimerkiksi katetun sisätilan – ”Tiedon kolun” – kautta. Myös D6-kerroksesta tulee siltayhteys T3:een.

Terveyskampuksen yhteinen synergiatalo

Kupittaan alueelle on tarkoitus luoda vetovoimainen ja haluttu innovaatioympäristö yrityksille, yhteisöille sekä koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Alue on myös uuden Terveyskampus Turku -yhteistyön ydinaluetta. Medisiina D -rakennus tarjoaakin puitteet Terveyskampuksen eri toimijoiden tiiviimmälle yhteistyölle.

Myös uuden rakennuksen tilaratkaisuissa pyritään monikäyttöisyyteen. Tämä tukee yhteistä toimintaa sekä varmistaa tilojen korkean käyttöasteen ja tilankäytön taloudellisuuden.


Esimerkkinä yhteiskäyttöisistä tiloista on toiseen kerrokseen valmistuva Liikunta- ja toimintakykylaboratorio (kuvassa), jossa palveluita tuottavat Turun ammattikorkeakoulu, sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, PET-keskus ja Paavo Nurmi -keskus.

Tiloja opetukselle ja tutkimukselle

Rakennuksen kaksi ensimmäistä kerrosta ovat avoimia julkisia tiloja. Ensimmäiseen kerrokseen valmistuu luentosaleja ja ryhmätyötiloja opiskelun tarpeisiin sekä kampusalueen opiskelijoita ja työntekijöitä palveleva lounasravintola. Ensimmäiseen kerrokseen on varattu tilaa myös liikehuoneistoille.


Näkymä toisesta kerroksesta Medisiina D:n pääaulaan.


Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen valmistuu auditorio, johon mahtuu parhaimmillaan 280 henkilöä.

Sairaanhoitopiiristä Medisiina D -rakennukseen sijoittuvat Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelualueista Tykslab, Patologia, Varsinais-Suomen välinehuoltokeskus sekä Tyks Mikrobiologia ja genetiikka.

Medisiina D:hen on suunniteltu myös sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston yhteisiä toimintoja, kuten Auria Biopankki ja perusteilla olevan Tyksin erityisvastuualueen laajuisen Syöpäkeskuksen toimintoja.


Akatemiatutkija Jukka Hytönen Turun yliopiston biolääketieteen laitokselta tutustuu rakenteilla oleviin Tyks-Sapan tiloihin Medisiina D:n kahdeksannessa kerroksessa.


Toiseen kerrokseen valmistuu muun muassa opetuslaboratorioita sekä hammashoidon opetusyksikkö. Projektipäällikkö Tiina Haarala Turun yliopistosta esittelee tulevia hammashoidon opetusyksikön vastaanottotiloja.

Turun ammattikorkeakoulu sijoittaa tiloihin suun terveydenhuollon, bioanalytiikan ja fysioterapian koulutusta. Kerroksiin 3–8 rakennetaan toimisto- ja laboratoriotilat eri yksiköiden käyttöön. Turun yliopistosta Medisiina D:hen siirtyy biolääketieteen laitoksen toimintoja sekä kliinisten taitojen oppimistilat.


Medisiina D:n sisäpihan puoleinen seinä on miltei kokonaan lasipintainen. Kuva: Veli Somero


Schauman Arkkitehtien havainnekuvassa komeilee valmis Medisiina D.

 

Terveyskampus Turku

  • Lääketieteen ja terveysalan moniammatillinen koulutuskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle.
  • Mukana ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Novia.
  • Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.
  • Tavoitteena on kehittää kampuksella perinteiset tieteenalarajat ylittävää osaamista, joka vastaa sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteita.
  • Aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. 

 

 

Tilda Junko 

 
 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 20.2.2017 15:00 ,  Päivitetty 21.2.2017 15:26

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto