Medisiina D nousi harjakorkeuteen

​Rakennusprojektin valmistelevat työt alkoivat lokakuussa ja louhinta- ja maanrakennustyöt marraskuussa 2015. Peruskivi muurattiin 9.5.2016. Nyt Medisiina D on saavuttanut harjakorkeuden.

Medisiina D tulee olemaan Terveyskampus Turun keskus ja yhteistyöfoorumi. Turun yliopistollisen keskussairaalan T- ja A-sairaaloiden väliin sijoittuva Medisiina D tiivistää yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uuden T3-sairaalan kanssa kantasairaalan aluetta entistä kampusmaisemmaksi.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen kutsuu rakennusta synergiataloksi. Rakennuksessa tulee toimimaan 1 400 opiskelijaa ja 600 työntekijää päivittäin.

– Täällä kohtaavat useiden terveydenhuollon eri alojen ammattilaiset, ja yhteistyötä voidaan harjoitella uudella tavalla simulaatiolaboratorioissa. Tämä on tärkeää, koska sote-uudistus tulee entisestään lisäämään moniammatillista yhteistyötä, Huovinen sanoo.

Kestävän kehityksen ratkaisuja ja monikäyttötilaa

Rakennuksen suunnittelussa tähdätään kestävän kehityksen mukaisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, millä pyritään varmistamaan käyttökustannusten edullisuus. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja joustaviksi. Näin tuetaan yhteistä toimintaa ja mahdollistetaan yhteisten palvelujen järjestämistä.

Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu luentosaleja, ryhmätyötiloja, liiketiloja ja lounasravintola. Toiseen kerrokseen tulee opetuslaboratorioita ja hammashoidon opetusyksikkö. Kerroksissa 3–8 on laboratorio- ja toimistotiloja. Kahdeksan kerroksen lisäksi Medisiina D -rakennukseen tulee kellarikerros ja talotekniikkakerros.

Sairaanhoitopiiristä Medisiina D -rakennukseen sijoittuu suurimman osan Tyks-Sapa-liikelaitoksen laboratoriotoiminnoista. Tilojen arvioidaan mahdollistavan jopa 900 000 näytteen analysoimisen vuodessa.

Medisiina D:hen on suunniteltu myös sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston yhteisiä toimintoja, kuten Auria Biopankki ja perusteilla olevan Tyksin erityisvastuualueen laajuisen Syöpäkeskuksen toimintoja.

Kiinteistön rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Rakennuksen bruttoala on noin 26 000 neliömetriä.


Medisiina D:n pääaula alkaa hahmottua. 
 
Sisäpiha yhdistää eri aikakausien rakennuksia.

Osa vanhan Medisiina C:n ikkunoista katselee uudisrakennukseen.  


Rehtori Kalervo Väänänen puhui harjannostajaisjuhlassa.


Rakennustyömaalla työskentelee lähes 180 ammattilaista. Kuvassa puhetta pitää Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

>> Medisiina D -rakennushanke etenee aikataulussa (20.2.2017)
>> Terveyskampus Turku


Tuomas Koivula
Kuvat: Tiina Haarala (julkisivukuva), Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.5.2017 16:00 ,  Päivitetty 18.5.2017 9:37

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto