Merenkulun teemapalkinto Thomas Franckille

Oli pitkälti Thomas Franckin ansiota, että vuonna 2008 maamme kolme varustamoyhdistystä – Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening sekä Rahtialusyhdistys – yhdistyivät Suomen Varustamoiksi. Hän toimi tuolloin Suomen Varustamoyhdistyksen ja Rahtialusyhdistyksen hallituksessa. Yhdistymiseen johtanut työ kesti pitkään, vuosikymmenen verran.

Yhdistymisestä on seurannut, että maamme varustamoelinkeino on pystynyt vahvistamaan läsnäoloaan kansainvälisissä katto-organisaatioissa ja saanut näin vahvemman aseman kansallisessa merenkulkupolitiikassa, kun Suomen kantaa valmistellaan EU-, IMO- ja ILO-koordinaatiotyöskentelyyn.

Franck on ennen Boren toimitusjohtajan toimea työskennellyt mm. Rettig-konsernissa, Nesteellä, Borealiksessa ja Fortumissa. Hän jäi päätoimestaan eläkkeelle vuonna 2013. Franck on edelleen aktiivisesti mukana vaikuttamassa merenkulkuasioihin. Hän on Varustamosäätiön ja Merenkulun säätiön hallituksen jäsen. Lisäksi hän toimii Alandia Bolagenin hallituksessa pienvarustamoiden edustajana.

Merenkulun teemapäivä järjestettiin nyt 30. kerran

Merenkulun teemapalkinto luovutetaan vuosittain Merenkulkualan teemapäivän yhteydessä. Palkinnolla halutaan huomioida sellainen henkilö tai taho, joka on parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä, lisännyt merenkulun arvostusta, kehittänyt yhteistyötä ja/tai lisännyt ulkoista näkyvyyttä. 30. teemapäivä järjestettiin tiistaina 10.3. m/s Silja Serenadella Helsingissä.

Palkinnon myöntämisestä päättävät Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union FSU rf, Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry, Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinsbefälsförbund ry ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

>> Aiemmat palkinnonsaajat

 

JM

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.3.2015 16:00 ,  Päivitetty 10.3.2015 16:10

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto