Missä ja miten eläkeläiset liikkuvat? Tutkimushanke ryhtyy selvittämään eläkeläisten liikuntaympäristöjä
​REACT-projektin tavoitteena on selvittää kotona toteutettavan liikuntaintervention mahdollisuuksia edistää eläköityneiden henkilöiden liikunta-aktiivisuutta ja vähentää istumisen määrää. Lisäksi tutkimus selvittää, millaisissa ympäristöissä ihmiset liikkuvat ja vaihtuvatko ihmisten käyttämät liikuntaympäristöt intervention aikana.

Eläköityminen tarjoaa mahdollisuuden positiivisiin elämänmuutoksiin

Tutkimuksessa on mukana 240 vapaaehtoista varsinaissuomalaista eläkeläistä, joista puolet arvotaan interventio- ja puolet kontrolliryhmään. Interventioryhmäläiset saavat käyttöönsä aktiivisuusrannekkeen, jota he käyttävät 12 kuukauden ajan. Ranneke ohjaa ja motivoi tutkittavia lisäämään liikkumista ja tauottamaan paikallaan oloa.
 
– Eläköityminen on yksi ikääntyvien henkilöiden suurista elämänmuutoksista, ja vapaa-ajan lisääntyminen ja työstressin vähentyminen voivat tarjota optimaalisen ajankohdan positiivisiin elämäntapamuutoksiin, erityisesti liikunnan lisäämiseen. Tästä syystä halusimme kohdentaa intervention juuri vähän aikaa sitten eläköityneisiin henkilöihin, liikuntaintervention toteutuksesta vastaava tutkijatohtori Tuija Leskinen selvittää.

Tuloksia voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa ja liikuntapalveluiden kehittämisessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus mahdollistaa GPS-paikannusmittausten lisäämisen tutkimusprotokollaan.
 
– Näin tulemme saamaan aivan uudenlaista tietoa siitä, missä ja miten eläkeläiset liikkuvat: rakennetuilla liikuntapaikoilla, luontoympäristöissä vai kevyen liikenteen väylillä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, aiheuttaako liikuntainterventio muutoksen siinä, mitä liikuntapaikkoja eläkeläiset suosivat. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa sekä ikäihmisille suunnattujen liikuntapalveluiden ja lähiliikuntapaikkojen kehitystyössä, Stenholm kertoo.
 
– Tutkimushankkeemme perimmäinen tavoite on korostaa eläköitymiseen liittyviä myönteisiä mahdollisuuksia elintapojen kohentamiseen sekä edistää aktiivista ja tervettä ikääntymistä omassa elinympäristössä, Stenholm tähdentää.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. REACT-tutkimusta rahoittaa myös Suomen Akatemia.
 
TJ
 

Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 23.3.2018 8:00 ,  Päivitetty 23.3.2018 9:29

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto