Monialaisuus on Sote-akatemian vahvuus
​Sote-akatemia on koko Turun yliopiston yhteinen ponnistus. Verkoston toiminnassa ovat mukana kaikki tiedekunnat sekä kauppakorkeakoulu, joten se pystyy tarjoamaan monipuolisia ratkaisuja sote-uudistuksen eri haasteisiin.
 
Monitieteisyys tuli vahvasti esiin myös verkoston esittelyseminaarin puheenvuoroissa.
 
– Näin laajamittaista, yhtä monen tiedekunnan yhteistyöverkostoa ei Suomessa ole käsittääkseni koskaan ollut, huomautti seminaarin puheenjohtajana toiminut lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinenkin.
 
– Sote-akatemiaa perustettaessa kävi nopeasti selväksi, että jokaisella tiedekunnalla on panoksensa annettavana yhdelle yhteiskunnallisesti merkittävimmistä uudistushankkeista, ja niinpä tiedekunta toisensa jälkeen liittyi mukaan verkostoon, Huovinen kertoo.
 
Sote-akatemian tehtävänä on kouluttaa sote-ammattilaisia, pitää huolta heidän täydennyskoulutuksestaan ja tehdä aiheeseen liittyvää tutkimustyötä. Aktiivisella toiminnalla tuetaan uudistuksen toteuttamista, seurataan sen toteutumista ja tuotetaan tutkimustietoa uudistuksen tarpeisiin. Faktoihin perustuvaa tietoa tarvitaan riippumatta siitä, toteutuuko sote-uudistus vai ei.
 
– Jo pelkästään Varsinais-Suomessa sote-sektorilla työskentelee noin 30 000 työntekijää. Näin ollen tarjoamamme täydennyskoulutuksen merkitys on suuri, Huovinen muistutti. 

Tieteenalarajat ylittävä tutkimusyhteistyö tarjoaa uusia näkökulmia

Sosiaali- ja terveyspalveluita arvioitaessa tarkastellaan niiden vaikuttavuutta. Sote-akatemian tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Sakari Suominen pohjusti esityksessään vaikuttavuuden arvioinnin monimutkaista kysymystä.
 
– Vaikuttavuutta voidaan arvioida kolmesta näkökulmasta: asiakkaan, maksajan ja henkilökunnan. Heikoin lenkki määrittää kokonaisvaikuttavuuden. Eri näkökulmat saattavat myös olla ristiriidassa keskenään, Suominen summasi.
 
Keskeisin vaikuttavuuden osoitin on kuitenkin terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen sekä sairauden ja sosiaalisten ongelmien vähentyminen.
 
– Tällaiset vaikutukset on kuitenkin erittäin vaikea osoittaa, Suominen jatkoi.
 
Todellisten vaikutusten arvioimiseksi onkin hyödynnettävä monista lähteistä koottuja aineistoja, kyselyitä ja haastatteluja sekä olemassa olevia tietojärjestelmiä. Tästä tosin seuraa helposti Big Data -ongelma, kun tietoa kertyy valtavasti, mutta sitä ei osata hyödyntää.  Tässä informaatioteknologian innovaatiot ja sovellukset voivat tulla avuksi.
 
Terveysteknologian professori Pasi Liljebergin puheenvuoro tarjosikin esimerkin siitä, millaisiin terveydenhuollon haasteisiin teknologialla voidaan tarttua. Liljeberg on mukana monitieteisessä tutkimushankkeessa, joka kehittää etämonitorointia raskauden seurantaan. Hanke on hyvä esimerkki Sote-akatemian tieteenalarajat ylittävästä tutkimuksesta.
 
– Hanke tuottaa tietoa, työkaluja ja mahdollisuuksia odottaville äideille ja heitä hoitaville ammattilaisille. Äitien osallistaminen tutkimukseen on ollut ensiarvoisen tärkeää, Liljeberg summasi.
 
Perinteinen raskaudenseuranta on perustunut usein subjektiiviseen havainnointiin.  Merkintöjen väli on saattanut venyä ja virheiden mahdollisuus ollut suuri. Digitaalisuus tarjoaa huimat mahdollisuudet parantaa hoidon tasoa ja lisätä kustannustehokkuutta.
 
– Sensoreiden avulla kerätään monipuolisesti dataa, jota sitten analysoidaan tekoälyn avulla. Kaikki komponentit ovat jo olemassa ja 20 ensisynnyttäjää kattava pilottitutkimus suoritettu, Liljeberg kertoi.
 
Hankeen potentiaalin on havainnut myös Suomen Akatemia, joka myönsi sille rahoituksen kahdeksi vuodeksi. Valmis sovellus voisi olla hyödynnettävissä myös esimerkiksi kehitysmaiden äitiysterveydenhuollossa.
 
sote-akatemia-esittäytyy-26.jpg
Professorit Pasi Liljeberg (vas.) ja Sakari Suominen vastasivat yleisön kysymyksiin. Puhetta johti dekaani Pentti Huovinen (oik.). 
 
sote-akatemia-esittäytyy-28.jpg
Seminaarin esitykset kirvoittivat vilkasta keskustelua. Puheenvuorossa professori Juha Lavapuro, jolla oli ohjelmassa myös oma esitys oikeudesta riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sote-uudistuksen valmistelusta.

Sote-ammattilaisten kouluttamisessa moniammatillisuus on valtti

Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen Monelle-kurssi ylittää tieteenala- ja organisaatiorajoja. Kurssin tavoitteena on sote-koulutuksen integraatio ja opiskelijoiden tuominen moniammatillisiin ryhmiin ratkomaan yhdessä asiakkaiden ongelmia.
 
Yhteistyössä on mukana kymmenkunta alaa, esimerkiksi lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, sosiaalityö, psykologia ja fysioterapia.
 
– Kurssin lähtökohta on asiakaslähtöisyys. Sote-palveluissa pieni osa väestöstä käyttää valtaosan palveluista. Monesti ongelmat kasautuvat ja tarvitaan ammattilaisten tiimityötä, kurssia kehittämässä ollut psykologian apulaisprofessori Riikka Korja kertoi.
 
Monesti näissä tapauksissa yhden tieteenalan viitekehys ei riitä. Monelle-kurssilla rakennetaankin yhdessä uutta tietoa, osaamista ja ymmärrystä. Tavoitteena on avun tarjoaminen tehokkaasti, kohdennetusti ja oikeaan aikaan.
 
– Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan kurssi syventää omaa ammatti-identiteettiä ja parantaa vuorovaikutus- ja konsultaatiotaitoja, Korja summasi.
 
Monellen pilottikoulutus järjestettiin vuosina 2016–2017, ja seuraava kurssi on luvassa keväällä 2019.
 
sote-akatemia-esittäytyy-39.jpg
Apulaisprofessori Riikka Korja (oik.) puhui seminaarissa moniammatillisen koulutuksen puolesta. Tutkijatohtori Mervi Vähätalo kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä (vas.) korosti puheenvuorossaan asenteen merkitystä sote-palveluiden asiakaslähtöisyyden toteutumisessa.

Kutsu yhteistyöhön

Seminaarin päätteeksi Sote-akatemian kehityspäällikkö Miia Tuominen kutsui mukaan verkoston toimintaan kaikki innostuneet kouluttajat ja tutkijat.
 
– Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Aina voi myös nykäistä hihasta ja tulla juttelemaan ja kyselemään toiminnasta kasvotusten, Tuominen korosti.
 
Nyt järjestetty seminaari aloittaa puolivuosittain toistuvien seminaarien sarjan. Seuraava seminaari järjestetään syksyllä 2018.
 
>> Seminaarin tallenne on katsottavissa Turun yliopiston YouTube-kanavalla ja Sote-akatemian www-sivuilla
 
 

Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 3.4.2018 14:50 ,  Päivitetty 4.4.2018 8:30

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto