Monikulttuurisuus muuttaa työelämää – korkeakoulut järjestävät erikoistumiskoulutusta

​Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus vaikuttavat nykypäivän työyhteisöjen arkeen. Työelämän monikielisyys ja -kulttuurisuus on yleistynyt, ja esimiehiltä vaaditaan uusia taitoja toimia aiempaa monimuotoisemmissa työyhteisöissä. Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus tarjoaa välineitä toimia monikulttuurisen ja kansainvälisen työn ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Koulutus alkaa tammikuussa 2018 ja kestää kaksi vuotta. Hakuaika koulutukseen on 25.9.2017–20.10.2017. Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista, vertaisryhmätyöskentelystä, itsenäistä etätyöskentelystä sekä työpaikalla toteutettavasta kehittämistehtävästä.

– Koulutuksessa opiskelijat pääsevät päivittämään tietojaan ja syventämään asiantuntemustaan monikulttuurisuudesta, maahanmuuttajien kotoutumisesta, ihmisoikeuksista, uskonnollisesta monimuotoisuudesta ja kulttuurienvälisestä viestinnästä, sanovat koulutuksesta vastaavat Kia Katarina Lundqvist ja Anne Puuronen Turun yliopistosta.

Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä: toteutuksessa ovat mukana Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä ammattikorkeakoulut Diak, Turun AMK, TAMK ja XAMK. Koulutusta koordinoivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. Koulutuksen vertaisoppimisryhmät voidaan muodostaa Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Kuopioon tai Joensuuhun.

– Koulutus perustuu monitieteiseen lähestymistapaan ja uusimpaan tutkimustietoon sekä työelämäläheisen kehittämistyön tuloksiin. Koska toteutus on monitieteinen ja monialainen ja useiden korkeakoulujen yhteinen, opiskelija saa koulutuksesta työelämää monipuolisesti palvelevaa ja ajantasaista tietoa, kertoo koulutuksesta vastaava Jari Helminen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Erikoistumiskoulutukseen voivat hakeutua soveltuvan ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakijalta edellytetään myös soveltuvaa työkokemusta monikulttuurisuustyön alalta tai monikulttuurisissa konteksteissa.

>> Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

JV
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 21.6.2017 14:20 ,  Päivitetty 9.8.2017 14:54

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto