Olli Raitakarille ja Craig Primmerille myönnettiin huomattavat ERC-rahoitukset
​Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksen professori Olli Raitakarille myönnetyn rahoituksen avulla toteutetaan laaja epigeneettistä periytymistä tarkasteleva väestötutkimus.

​Viisivuotinen ERC Advanced Grants -rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla. Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista.

Raitakari ja Primmer ovat Turun yliopiston ensimmäiset tutkijat, joille myönnetään kyseinen rahoitus. Tutkimusrahoituksen suuruus on noin 2,5 miljoonaa euroa; tarkka summa selviää neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksen professori Olli Raitakarille myönnetyn rahoituksen avulla toteutetaan laaja väestötutkimus. Kolme sukupolvea käsittävässä tutkimuksessa selvitetään vanhempien tupakoinnin, ympäristömyrkkyaltistusten ja psykososiaalisen stressin vaikutuksia lasten ja lastenlasten terveyteen.

Raitakarin hankkeessa tutkitaan niin sanottua epigeneettistä periytymistä, joka ei tapahdu DNA:n välityksellä. Epigeneettistä periytymistä on havaittu kokeellisissa eläintutkimuksissa, mutta sen merkitystä ihmisen terveydellä ei vielä tunneta

Genetiikan akatemiaprofessori Craig Primmerille myönnetty rahoitus suunnataan lohen sukukypsyysiän geneettistä arkkitehtuuria luonnon populaatioissa tarkastelevaan tutkimukseen. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen tutkimushanke, joka pohjaa pitkälti Primmerin ryhmän vuonna 2015 Nature-lehdessä julkaistuun tutkimukseen, jossa raportoitiin yhden geenin (VGLL3) selittävän 40 prosenttia sukukypsyysiän vaihtelusta lohella. Tulos oli yllättävä, sillä elinkierto-ominaisuuksien on aiemmin uskottu olevan useiden geenien säätelemiä.

Primmerin tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittävä kalakantojen hoidon näkökulmasta. Tutkimus tuo perustavaa laatua olevaa tietoa siitä, miten kalastuksen aiheuttamaa sukukypsyysiän alenemaa voidaan ehkäistä. Primmer siirtyy toukokuussa 2017 Helsingin yliopistoon.


Genetiikan akatemiaprofessori Craig Primmerille myönnetty rahoitus suunnataan lohen sukukypsyysiän geneettistä arkkitehtuuria tarkastelevaan tutkimukseen.

Teksti: Jenni Valta
Kuvat: Hanna Oksanen ja PnP Research Group

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 23.3.2017 14:15 ,  Päivitetty 23.3.2017 14:39

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto