Opettajankouluttajat haluavat opetuksen perustuvan tutkittuun tietoon

​Suomalaiset opettajat ovat maailmalla kuuluisia ammattitaidostaan, ja myös Turulla menee tässä suhteessa loistavasti. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta sai opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämishankehaussa Suomen suurimman potin, lähes neljä miljoonaa euroa. Opettajankoulutuksen kehittäminen on käynnistynyt tänä syksynä.

– Kehittämistyön kunnianhimoisena visiona on luoda yhdessä parasta osaamista maailmaan. Vaikutukset näkyvät aina varhaiskasvatuksesta lähtien lukioon saakka lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja aineenopettajien parempana ja ajantasaisena osaamisena. Uudistamisesta hyötyvät niin lapset kuin heidän vanhempansakin. Opettajat halutaan kouluttaa uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat nostetaan keskiöön, kertoo Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski.

Yksi Turun yliopiston kehittämishankkeista keskittyy perusopetuksen ja opettajankoulutuksen käsityöopetuksen uudistamiseen. Tavoitteena on, että oppilaiden innovointikykyä kehitettäisiin ja tuettaisiin entistä paremmin.

– Kehitämme opettajankouluttajien, opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyönä pedagogisia malleja oppilaiden innovointikyvyn ohjaamiseen. Digitaalinen mallintaminen, yhteistoiminta ja monimateriaalisuus ovat osa aikaansa seuraavaa käsityönopetusta, sanoo hankkeen vetäjä, professori Eila Lindfors.

Yliopisto-opettaja Jenni Alisaaren vetämässä hankkeessa edistetään kieli- ja kulttuuritietoista opetusta ja opettajuutta.

– Tavoitteena on kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin ja osaamisen edistäminen sekä opettajankoulutuksessa että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien parissa. Opettajankoulutuksen puolella hankkeeseen kuuluu sekä opetussuunnitelmien uudistustyö että opettajankouluttajien kouluttaminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen puolella hankkeeseen kuuluu opettajien, opinto-ohjaajien ja rehtoreiden kouluttaminen sekä hyvien toimintatapojen ja menetelmien kerääminen ja kehittäminen verkkosivulle kaikkien opettajien käyttöön, Alisaari kertoo.

Turun yliopiston koordinoimissa hankkeissa myös uudistetaan opettajakoulutuksen opiskelijavalintoja valtakunnallisesti, etenkin soveltuvuuskokeen osalta. Lisäksi opettajankouluttajat edistävät lastentarhanopettajien työyhteisötaitoja ja taitoa tukea pienten lasten kehitystä. Lasten varhaisia matemaattisia taitoja parannetaan siten, että opettajankoulutukseen luodaan tutkimukseen perustuvien sovellusten digitaalinen portaali.

Uusia toimintatapoja luodaan valtakunnallisella yhteistyöllä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja opettajankoulutusfoorumi ovat linjanneet suunnan suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle. Työtä tehdään kehittämishankkeissa, joille OKM on myöntänyt rahoituksen. Viiden koordinoimansa hankkeen lisäksi Turun yliopisto on mukana viidessä kehittämishankkeessa.

– Yhteistä kaikissa Turun hankkeissa on tutkimusperustaisuus. Tämä tarkoittaa, että kehittämistyötä ei tehdä mutu-tuntumalla, vaan uudet toimintamallit ja -tavat perustuvat tutkittuun tietoon. Kehittämishankkeet ovat uraauurtavia myös siinä mielessä, että ne tekevät työtään aidosti valtakunnallisessa yhteistyössä. Ennen opettajankouluttajat eivät ole samalla tavalla istuneet yhdessä alas pohtimaan koulutuksen kehittämistä, mutta nyt tämän mahdollistaa OKM:n hankerahoitus. Yhteistyötä ei tehdä ainoastaan valtakunnallisella tasolla, vaan uusia toimintatapoja on Turussa lähdetty ennakkoluulottomasti hakemaan myös tiedekunnan sisällä, Warinowski sanoo.

Tervetuloa Tutustu opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin -tilaisuuteen 21.11.

Tilaisuudessa kerrotaan opettajankoulutuksen uudistamisesta ja Turun yliopiston koordinoimista kehittämishankkeista. Tilaisuus pidetään Turun yliopiston Educarium-rakennuksen EDU 2 -luentosalissa tiistaina 21.11. klo 10.15–11. 

Ohjelma:

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet Suomessa
Armi Mikkola, opetusneuvos, OKM

Turun yliopiston koordinoimat opettajankoulutuksen kehittämishankkeet
Anu Warinowski, kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntapäällikkö, Turun yliopisto

Turun yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden edustajat esittelevät hankkeensa lyhyesti

JV

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.11.2017 9:15 ,  Päivitetty 15.11.2017 15:02

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto