Opiskelukaupunki valitaan pakettina

​Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu sekä opiskelija- ja ylioppilaskunnat lähtivät viime keväänä yhteistoimin määrätietoisesti kehittämään Turkua opiskelupaikkakuntana. Nimekseen hanke sai Ready, Study, Go (RSGT) – opiskelukaupunki Turku. Kalliomäen mukaan tämän tyyppinen yhteistyö on tärkeää.

– Useilta kaupungeilta puuttuu kokonaisvaltainen strategia opiskelijoiden houkuttelemiseksi ja integroimiseksi kaupunkiin. Asiaan tulee kiinnittää huomiota, sillä useiden Euroopan maiden väestönkehitys asettaa yhä suurempia haasteita osaavan työvoiman saatavuudelle tulevaisuudessa, Kalliomäki sanoo.

Opiskelijat ovat kaupunkien tulevan kehityksen voimavara, minkä vuoksi heihin tulee Kalliomäen mukaan panostaa. Esimerkiksi Turun korkeakouluissa on yli 31 000 opiskelijaa.

– Kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi siihen, haluaako opiskelija jäädä kaupunkiin valmistumisensa jälkeen. Mikäli opiskelijoiden halutaan sitoutuvan kaupunkiin, myös kaupungin tulee sitoutua opiskelijoihin ja ottaa heidät mukaan kaupungin kehittämiseen, Kalliomäki toteaa.

Taloudellisten vaikutusten kannalta olennaisinta on, työllistyykö opiskelija opiskelukaupunkiinsa valmistuttuaan vai päättääkö hän lähteä muualle.

– Jos opiskelija kokee integroituneensa opiskelukaupunkiinsa ja sen työelämään, ja kokee viihtyvänsä kaupungissa, hän todennäköisesti pyrkii työllistymään sinne myös jatkossa.
 
Kaupunki voi osaltaan myötävaikuttaa asiaan tukemalla integraatiota paikalliseen työelämään, kehittämällä opiskelijoiden hyödyntämiä palveluja, osoittamalla opiskelijoille tiloja kehitellä uutta kaupunkikulttuuria ja edistämällä opiskelijoiden osallisuutta kaupungin päätöksentekoon.

– Mielikuvat elämänlaadusta kaupungissa vaikuttavat enenevässä määrin opiskelukaupungin valintaan, jolloin kaupunkimarkkinoinnin laatu korostuu. Mielikuvat kaupungista ja yliopistosta vaikuttavat päätöksentekoon ja käyttäytymisaikomuksiin, missä myös asenteilla ja tunteilla on suuri merkitys, Kalliomäki toteaa.
 
>>Turun kaupungin julkaisema Helka Kalliomäen katsaus 

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 23.12.2014 13:45 ,  Päivitetty 23.12.2014 13:51

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto