Osaamisperustaisuus tärkeä elementti korkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä

​Turun yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteishankkeen tarkoituksena on ollut osaamisperustaisuuden vahvistaminen korkeakoulujen opetussuunnitelmissa sekä työelämän osallistaminen opetussuunnitelmatyöhön entistä systemaattisemmin ja aktiivisemmin.

Osaamisperustaisuudella tarkoitetaan selkeitä, ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä osaamiskuvauksia opetussuunnitelmissa.

– Osaamisperustaisuus on esimerkiksi sitä, että opettajat osaavat kertoa, mitä opiskelijat valmistuttuaan osaavat. Opiskelijat puolestaan osaavat kertoa, mitä osaavat yksittäisen opintojakson jälkeen ja mitä valmistuttuaan. Tärkeätä on myös, ettei opinnoissa ole päällekkäisyyksiä ja että käytössä on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yksi keskeinen ulottuvuus opetussuunnitelmatyötä tehtäessä on se, että tiedetään, mitä työelämä valmistuneilta odottaa, projektipäällikkö Kirsti Haihu Turun yliopiston Brahea-keskuksesta havainnollistaa.

Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö korostaa, että osaamistavoitteiden miettimistä tarvitaan sekä koko tutkinnon että sen osien tasolla. Osaamisen arvioinnille on määriteltävä selkeät kriteerit.

– Opetussuunnitelmatyötä on tehty viime vuosina aktiivisesti kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa. Osaamiskuvaukset ovat pitkälti kunnossa, mutta on tärkeä muistaa, että samalla on suunniteltava myös opetuksen toteutustavat ja oppimisen arviointi. Erityisesti tässä viimeisessä on vielä paljon tehtävää, Pyykkö arvioi.

Materiaalit vapaasti hyödynnettävissä

Hankkeen lopputulemana syntyi Jaana Kullaslahden ja Anu Yli-Kauppilan toimittama artikkelikokoelma ”Osaamisperustaisuudesta tekoihin”. Artikkelien kirjoittajat edustavat Turun yliopistoa, Hämeen ammattikorkeakoulua ja niiden yhteistyökumppaneita.

– Kirja on suunnattu erityisesti korkeakoulutasolla opetussuunnitelmatyötä tekeville. Kirja ja kaikki muu hankkeessa tuotettu materiaali – esimerkiksi opetussuunnitelman ja opetussuunnitelmatyön kriteeristö – ovat vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä hankkeen kotisivuilla, Kirsti Haihu kertoo.

Vuosina 2012–2014 toteutettua ESR-hanketta koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskuksen Kehittämispalvelut. Rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö ja valvojana ELY-keskus.

>> Lue ”Osaamisperustaisuudesta tekoihin” -artikkelikokelma

>> Tutustu hankeen muuhun sisältöön

 

Jussi Matikainen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 3.12.2014 13:55 ,  Päivitetty 3.12.2014 14:14

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto