Porin yliopistokeskukseen Suomen ensimmäinen pelillistämisen professuuri

• KTT Juho Hamari

• Väitteli Aalto-yliopistosta vuonna 2015.

• Tutkija Tampereen yliopiston Game Research Labissa vuodesta 2012, tutkijatohtori/johtava tutkija vuodesta 2015.

• Tutkimus keskittyy pelillistämiseen psykologian, tietojärjestelmätieteen sekä taloustieteen näkökulmasta.

Juho Hamari aloittaa vuoden 2017 alusta uutena pelillistämisen professorina Porin yliopistokeskuksessa. Uusi Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston yhteinen pelillistämisen professuuri on alallaan Suomen ensimmäinen.  

Pelillistämisellä tarkoitetaan tapaa, jolla eri järjestelmiä pyritään tekemään pelien kaltaisiksi. Pelien dynamiikkaa ja mekaniikkaa sovelletaan nykyään esimerkiksi erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa sekä työelämässä.

Hamarin mukaan pelillistämistä on tärkeää tutkia, sillä pelit ja pelillinen toiminta ovat nousseet keskeiseen asemaan elämän eri sektoreilla ja laajemmin yhteiskunnassa.

– Pelillistäminen ei pelkästään näyttäydy pelimekaniikkojen mukaan tulemisena verkkopalveluihin vaan yhteiskuntaa ja kulttuuria laajemmin läpäisevänä ilmiönä. Pelaaminen tuo uusia ajatusmalleja myös muille elämän alueille, hän kertoo.

– Pelillistämisellä pyritään yleensä vaikuttamaan ihmisten kokemuksiin, motivaatioihin ja käyttäytymiseen hyvin monilla eri sovellusalueilla. Siksi pelillistämisen vaikutuksia tulee tutkia laajasti ja monipuolisestasi, Hamari sanoo.

Alansa uranuurtaja

Hamari on oman alansa kärkinimiä. Hänen tutkimuksensa on laajasti kansainvälisesti julkaistua ja viitattua, ja hän on yksi pelillistämistä eniten tutkineista tutkijoista.

Hänen oma tutkimuksensa lähestyy aihetta laajalla spektrillä, ja hän on kirjoittanut aiheesta empiirisiä, konseptuaalisia, ilmiötä määritteleviä sekä meta-analyyttisiä artikkeleita.

– Tärkeimpiin tutkimuksiini lukeutuu metatutkimukset, joissa vedetään yhteen kaikki aiheesta kirjoitettu tieto. Ensimmäinen kentän kartoitus tehtiin kun tutkimuskenttä oli vasta muodostumassa. Uutta versiota kasataan nyt, ja kirjallisuuden määrä on yli kymmenkertaistunut edelliseen tutkimukseen nähden parissa vuodessa.

Kahden yliopiston yhteisprofessuuri syventää yliopistojen yhteistyötä. Se vahvistaa Porin yliopistokeskuksen vahvaa digitaalisen teknologian, kulttuurin ja pelillistämisen osaamista.

Oman professuurinsa tavoitteiksi Hamari nostaa erityisesti sen, että tutkimusta voidaan tehdä useammilla alueilla yhteistyössä yritysten ja opiskelijoiden kanssa.

>> juhohamari.com

>> Hamarin tutkimusta

Teksti: Saara Järviö

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.11.2016 13:55 ,  Päivitetty 1.12.2016 10:10

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto