Professoriluennoilla puhuttiin liikunnan merkityksestä ja keskosten hoivasta

​Liikuntalääketieteen professori Olli J. Heinonen oli otsikoinut luentonsa ”Juokse henkesi edestä?” viitaten 1970-luvulla suomalaisille annettuun liikuntasuositukseen.

Luennollaan Heinonen kuvasi, miten liikunnan merkitys on muuttunut kunnon kohottajasta kokonaisvaltaiseksi terveyden edistäjäksi. Tästä kertoo muun muassa terveysliikunnan professuurin perustaminen. Heinonen kertoi, miten Turun yliopistossa luotiin jo 1950–70-luvuilla maailmanluokan liikuntalääketieteellinen osaaminen, jonka päälle on helppo rakentaa uutta nykyisessä yliopistossa ja sen verkostoissa.

– Tuleepa liikuntasuositus olemaan mitä tahansa 2020-luvulla, Turun yliopistolla tulee olemaan keskeinen rooli sen kehittäjänä ja toteuttajana.

Sairaala-arkkitehtuurin mahdollistettava vanhempien läsnäolo

Lastentautiopin professori Liisa Lehtonen loi luennollaan katsauksen keskosten hoidon historiaan ja nykytilaan. Lehtonen huomautti, kuinka tärkeätä vanhempien tarjoama hoiva keskosille on ja peräänkuulutti keskosia hoitavien sairaaloiden toimintakulttuurin ja sairaala-arkkitehtuurin muutosta.

– Vanhempien tuominen sairaalaympäristöön aktiivisiksi toimijoiksi lapsen kehityksen tueksi kuulostaa yksinkertaiselta ja itsestään selvältä, mutta on käytännössä monimutkainen toimintakulttuurin muutosprosessi ja vaatii myös uudenlaisia fyysisiä tiloja. Tutkimuksen tulisi keskittyä siihen, miten uusien toimintatapojen käyttöönottoa voidaan edistää ilman kohtuutonta aikaviivettä, Lehtonen totesi.

 

Teksti: Jussi Matikainen
Kuva: Tytti Sokura

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 20.11.2014 13:00 ,  Päivitetty 20.11.2014 13:08

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto