Queerit kulttuurit -seminaari yhdenvertaisen taiteen asialla
​Kulttuurihistorioitsija Tom Linkinen juonsi Queerit kulttuurit -seminaaria. Linkinen puhui myös osuudestaan John-Eleanor-näytelmässä ja sen taustoista.

​Suomen Queertutkimuksen Seura, ArtsEqual-hanke, Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine sekä Turun ammattikorkeakoulu järjestivät torstaina 25. elokuuta osana Turku Pride -viikkoa seminaarin Queerit kulttuurit, jossa kuultiin muun muassa runonlausuntaa, puheenvuoroja taiteen tuottamisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta sekä urheilun heteronormatiivisia arvoja rikkovasta roller derby -urheilulajista.

Seminaarin päätti paneelikeskustelu, jonka aiheina olivat queer, kulttuuri ja hyvinvointi. ArtsEqual-hankkeen varajohtaja Kai Lehikoinen korosti avauspuheenvuorossaan kulttuurin ja taiteen osallistavuutta sekä ihmisoikeuksiin että yksilön hyvinvointiin liittyvänä kysymyksenä:

– Kulttuurin ja taiteen tekemiseen osallistuminen sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti ovat kansainvälisen ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia yksilön perusoikeuksia. On myös paljon kokemukseen ja tutkimukseen perustuvaa näyttöä siitä, että aktiivisella osallistumisella taiteisiin on suuri vaikutus yksilön elämänlaatuun: subjektiivisesti koettuun hyvinvointiin, terveyteen, sosiaaliseen pääomaan, mielialaan ja jopa eliniänodotteeseen.

ArtsEqual on Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja Taideyliopiston koordinoima hanke, jossa Turun yliopisto toimii konsortiokumppanina. Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön kanssa yhteistyössä toimiva ArtsEqual tarkastelee taiteita ja taidekasvatusta kaikille yhdenvertaisesti kuuluvana peruspalveluna ja tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia.

– ArtsEqual-hankkeen tarkoituksena on pohtia miten yhdenvertaisuus toteutuu taiteissa ja kulttuurissa sateenkaarivähemmistön lisäksi myös muiden vähemmistöjen osalta ja millä keinoin ihmisillä on omasta identiteetistä riippumatta mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja saada oma äänensä kuuluville, Lehikoinen summasi.

Queer haastaa heteronormatiivisuuden

Sukupuolentutkimuksen piiriin kuuluvan queer-tutkimuksen keskiössä on pyrkimys osoittaa sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitykset yhteiskunnassa. Panelistit määrittivät queerin joksikin, joka eroaa normeista ja haastaa yhteiskuntaa läpileikkaavaa heteronormatiivisuutta. Lehikoisen mukaan normeja voidaan muuttaa niin tutkimuksen kuin käytännön toiminnan avulla:

– Jännitteet tulee kirjoittaa auki, tehdä näkyviksi. Rakenteellinen muutos ei tapahdu hetkessä vaan se on pitkä prosessi. Se edellyttää uudelleentulkintojen tuottamista; vähitellen tapahtuvaa uudelleenymmärrystä. Vaikuttamisen paikkoja on hyvin monia lainsäädännöstä instituutioiden ruohonjuuritason käytäntöihin.

Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnanjohtaja Rita Paqvalénin täydensi Lehikoisen kommenttia toteamalla, ettei taidetta tulisi harjoittaa ainoastaan institutionaalisella kentällä, vaan myös ravistella sitä ulkopuolelta:

– Vaikuttamiseen pyrkiminen ei saa johtaa myöskään siihen, että instituutio on ainoa tapa toteuttaa taidetta ja kulttuuria. On myös tärkeää koko ajan haastaa niitä tahoja, jotka saavat rahoitusta taiteelle.


Panelistit Salla Peltonen (vas.), Rita Paqvalén, Marjukka Irni ja Kai Lehikoinen keskustelivat queer-kulttuurista sekä yhdenvertaisen ja osallistavan taiteen haasteista.

Queerit kulttuurit -seminaari oli osa Turku Pride -viikon ohjelmaa, joka huipentuu lauantaina 27. elokuuta järjestettävään mielenosoituskulkueeseen ja puistojuhlaan. Kulkue lähtee Vanhalta Suurtorilta klo. 13:30 ja päätyy Puolalanpuistoon.    

Aiheeseen liittyen:

>> ArtsEqual

>> Turku Pride

>> Suomen Queertutkimuksen Seura

 

Heikki Kettunen


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.8.2016 14:35 ,  Päivitetty 26.8.2016 14:36

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto