Rehtori Väänänen lukuvuoden avajaisissa: Yliopiston kehittäminen on kestävyyslaji
​Vuoden 2015 opettajaksi valittiin maantieteen ja geologian laitoksen yliopistonlehtori Sanna Mäki ja vuoden opintojaksona palkittiin kielikeskuksen English Oral Presentation Skills vastuuopettajanaan kielikeskuksen johtaja Michael Nelson. Vuoden kieliteko -palkinnon otti vastaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Mononen.

​– On hyvä muistaa, että yliopiston kehittäminen on kestävyyslaji. Oikeastaan se vuosikymmeniä pitkä viesti, jossa kapulana on pyrkimys parempaan maailmaan.

Lähivuodet tulevat olemaan yliopistoille haastavia. Turun yliopiston osalta ensimmäistä kertaa yli kahteenkymmeneen vuoteen eletään supistuvassa rahoitusraamissa. Yliopisto on suunnittelussaan lähtenyt noin 8 miljoonan euron rahoituksen pienentymisestä jo ensi vuodelle, ja kuluvan hallituskauden seuraavina vuosina on odotettavissa lisäsupistuksia. 

– Monitieteisyys ja sen pohjalle rakentuva poikkitieteellisten ongelmien ratkaisukyky on nyt ja tulevaisuudessa Turun yliopiston suurin vahvuus. Tämä pätee niin koulutukseen, mutta erityisesti tutkimukseen. Tämän ymmärtäminen on juuri nyt äärimmäisen tärkeää, kun kansallinen korkeakoulupoliittinen valtavirta näyttää vievän enemmänkin voimakkaasti erikoistuvien yliopistojen suuntaan, Väänänen sanoi.

Yliopiston pitää panostaa vahvuuksien pitkäjänteiseen rakentamiseen ja viisaaseen profiloitumiseen.

– Meidän pitää etsiä toiminnallisia fuusioita, jos rakenteelliset eivät ole mahdollisia. Meidän pitää myös luoda erityisesti pienillä aloilla kansallisia tai kansainvälisiä yhteistutkintoja sekä rakentaa yhteisiä tutkimushankkeita ja yhteisiä infrastruktuureja.Väänänen sanoi olevansa varma, että Turun yliopisto pystyy luomaan uusia ansaintamahdollisuuksia monipuolisen osaamisen pohjalta.

– Tulevaisuudessa entistä useampi opettajistamme saa palkkansa uudentyyppisistä koulutustehtävistä joko täällä tai maailmalla. Tutkimustulostemme aikaisempaa parempi kaupallistaminen luo mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle ja vahvistaa alueen elinvoimaa.

Avajaispäivänä valittiin vuoden opintojakso, opettaja ja kieliteko

Yliopistonmäellä järjestetyn avajaiskarnevaalin yhteydessä vuoden 2015 opettajana palkittiin maantieteen ja geologian laitoksen yliopistonlehtori Sanna Mäki ja vuoden opintojaksona kielikeskuksen lääketieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille tarjoama opintojaksoa: English Oral Presentation Skills vastuuopettajanaan kielikeskuksen johtaja Michael Nelson. Vuoden kieliteko -palkinnon sai Turun yliopiston ylioppilaskunta tunnustuksena TYY:n panostuksesta rinnakkaiskielisyyteen ja kansainvälisyyteen.

Sanna Mäki sai sekä henkilökunnalta että opiskelijoilta kiitosta erittäin kokonaisvaltaisesta työstä opetuksen ja sen kehittämisen eteen. Erityisinä ansioina mainittiin pedagogisesti monipuoliset opetusmenetelmät, työ opetussuunnitelmien kehittämiseksi, opettajatuutorointi, opinnäytetöiden ohjaus, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistäminen opetuksessa, palautteiden monipuolinen hyödyntäminen sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistäminen. Opiskelijat korostivat Mäen roolia laitoksen yhteisöllisyyden rakentajana.

Vuoden opintojakson vastuuopettaja Michael Nelson todettiin onnistuneen välittömyydellään luomaan kurssille rennon ja vapauttavan ilmapiirin, mikä on tukenut esiintymistaitojen kehittämistä. Kurssin keskiössä on ollut vuorovaikutteisuus. Opintojakso ei pelkästään antanut välineitä osallistujille esiintymistaitojen kehittämiseen, vaan sai osallistujat aidosti innostumaan esiintymisestä.

Vuoden kielitekopalkinnon saaneen TYY:n edustajiston kokoukset tulkataan tarvittaessa englanniksi ja pöytäkirjat sekä päätökset käännetään. Tämä mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden osallistumisen edustajistoon ja siten he ovat paremmin edustettuina TYY:n päätöksenteossa. Kaksikielisyys on otettu huomioon myös viestinnässä ja rekrytoinnissa. TYY:n uusilla internetsivuilla on runsaasti niin ajankohtaista kuin pysyvämpääkin informaatiota englanniksi. Lisäksi usea TYY:n rekrytoinneista on kaksikielisiä, jolloin kansainvälisten opiskelijoiden on helpompi osallistua järjestön toimintaan.

Yliopistoseura jakoi viisi väitöskirjapalkintoa

Turun Suomalainen Yliopistoseura jakoi yliopiston lukuvuoden avajaisjuhlassa viisi väitöskirjapalkintoja. Palkinnon saivat lukuvuoden 2014–2015 aikana Turun yliopistossa hyväksytyt, ansiokkaat väitöskirjat. Palkinnot saivat:

  • KTT  Frederick Ahen väitöksestään Strategic Corporate Responsibility Orientation for Sustainable Global Health Governance: Pharmaceutical value co-protection in transitioning economies
  • FT Nobufumi Inaba väitöksestään Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa
  • FT Heidi Luoto väitöksestään Unraveling the functional divergence of membrane-bound pyrophos-phatases
  • FT Heta Mulari väitöksestään Feminisms, Gender Equality and Neoliberalism in Swedish Girl Films, 1995–2006
  • FT Elina Rantanen väitöksestään Expectations, frames and practices of genetic conselling in different contexts of genetic testing.


Kuvassa vasemmalta Nobufumi Inaba, Heidi Luoto, Elina Rantanen, miehensä Frederick Ahenin puolesta palkinnon vastaanottanut Outi Salo-Ahen ja Heta Mulari.

Muistomitali 16 professorille

Avajaisjuhlassa luovutettiin Turun yliopiston muistomitali seuraaville professoreille: Pirjo Ahokas, Veikko Anttonen, Markku Helin, Rainer Huopalahti, Kaisa Häkkinen, Heikki Kallio, Liisa Kanerva, Kari Keinästö, Pirjo Korpilahti, Jorma Piha, Hannele Räihä, Ari Saarnilehto, Pekka Saukko, Timo Soikkanen, Outi Tuomi-Nikula ja Esko Valtaoja.

>> Rehtori Kalervo Väänäsen avajaispuhe

 


TK
Kuvat: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 3.9.2015 17:20 ,  Päivitetty 4.9.2015 14:41

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto