Riitta Pyykkö kansallisen kielivarannon tilan ja tulevaisuuden selvityshenkilöksi

untitled.jpg​Ministeriö on määritellyt Pyykölle viisi selvityskokonaisuutta. Hänen tulee laatia selvitys nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta niin, että selvitys sisältää arviot sekä koulutusjärjestelmän tuottaman kielivarannon että koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan kielivarannon karttumisesta. Toiseksi Pyykön tulee arvioida maahanmuuton aiheuttamat tarpeet kielikoulutuksessa sekä maahanmuuton vaikutukset kielivarantoon. Kolmanneksi Pyykön tulee laatia arvio työelämän, kansainvälisen yhteistyön sekä kulttuuri- ja sivistystarpeiden kannalta keskeisistä kielivarantoon vaikuttavista tulevaisuuden tarpeista. Neljänneksi selvityksessä luodaan katsaus kansainväliseen kielikoulutuspolitiikkaan. Lopputulemana Pyykön tulee laatia suositukset kielivarannon monipuolistamisen edellyttämistä toimenpiteistä koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä arvio toimenpiteiden kustannuksista ja mahdollisista säädösmuutostarpeista.

Suositukset koskevat koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta yliopistotutkintoihin.

Työnsä aikana Pyykkö kuulee kielikoulutuksen, kielten tutkimuksen, työ- ja elinkeinoelämän, kansainvälisen yhteistyön, kulttuuritoiminnan ja kielivähemmistöjen kannalta keskeisiä sidosryhmiä.

Selvitystyössä otetaan huomioon Osaaminen ja koulutus -kärkihankkeeseen kuuluva kieltenopetuksen osuus sekä muut meneillään olevat kielikoulutuksen kehittämisen kannalta merkittävät hankkeet.

Riitta Pyykkö on vuodesta 1997 lähtien toiminut Turun yliopiston venäjän kielen professorina ja elokuusta 2012 lähtien koulutuksesta vastaavana vararehtorina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti selvityshenkilön työn tueksi ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Ohjausryhmä toimii samalla kielten oppimisen varhentamista koskevan kärkihankkeen ohjausryhmänä.

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 2.3.2017 15:30 ,  Päivitetty 3.3.2017 10:39

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto