Riitta Pyykkö luovutti opetusministerille Suomen kielivarannon tilaa ja kehittämistarpeita koskevan selvityksen

​Kielivarannolla tarkoitetaan kansallista kieliosaamista kokonaisuudessaan: kansalaisten kielitaitoa, koulutusjärjestelmän tuottamaa kieliosaamista sekä niiden opettamiseen tähtäävää suunnittelua. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime maaliskuussa vararehtori Riitta Pyykön kieltenopetuksen selvityshenkilöksi.

– Monipuolinen kielivaranto on ehdottoman tärkeä Suomen menestymiselle globaalissa maailmassa. Meidän on tunnistettava maasta löytyvä kielitaito, ja taattava mahdollisuudet sen kehittämiselle eri elämänvaiheissa. Kielitaito on aina myös avain kulttuuriin ja keskinäiseen ymmärrykseen. Kiitän ministeriötä kiinnostavasta haasteesta, on ollut ilo tehdä tätä tärkeää selvitystä, joka toimii pohjana kansallisen kielistrategian laatimiselle, Pyykkö sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan selvitys antaa suuntaa kielten opetuksen kehittämiseksi, sillä yhä kansainvälisemmässä maailmassa tarvitaan monipuolista kielitaitoa. Siksi on tärkeää katsoa koko kielenoppiminen kaarta yli koulutusasteiden ja huolehtia, että kansallisissa linjauksissa huomioidaan myös opettajankoulutuksen tarpeet

– Kielten oppiminen tulee varhaistaa alkamaan viimeistään ensimmäisellä luokalla, mielellään jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, kuten selvityshenkilö esittää. On hienoa, että monet kunnat ovat jo tehneet pysyvän päätöksen kieltenopetuksen varhaistamisesta tällä hallituskaudella käynnistettyjen valtakunnallisten kokeilujen tuella. Meidän tulee kannustaa lapsia ja nuoria opiskelemaan monia kieliä, se avaa ovia ja lisää kansainvälisyyttä. Kiitän professori Riitta Pyykköä ja muita selvitystyöhön osallistuneita arvokkaasta työstä, Grahn-Laasonen toteaa.

Selvitys toimii pohjana kansallisen kielistrategian laatimiselle. Seuraavaksi selvitys lähetetään laajalle lausuntokierrokselle.

Lue lisää

>> OKM:n tiedote: Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja kehittämistarpeista julkaistu

>> Riitta Pyykkö kansallisen kielivarannon tilan ja tulevaisuuden selvityshenkilöksi

JV
Kuva: OKM

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.12.2017 11:25 ,  Päivitetty 13.12.2017 11:31

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto