Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin

Säätiö on kerännyt varoja alueen yrityksiltä, yhteisöiltä ja kaupungeilta. Nyt tehtävän 260 000 euron lahjoituksen ovat mukaan tulollaan mahdollistaneet Vakka-Suomen nuorisosäätiö, LähiTapiola Lännen Rauma, Osuuskauppa Keula, Oras Oy, Sanomalehti Länsi-Suomi, Teollisuuden Voima Oyj, Rauman kaupunki, Eurajoen kunta ja Rauman seurakunta. 

Lahjoituksen tarkoitus on rahoittaa professuuria viideksi vuodeksi. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Professuuriin kuuluu myös Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaa. 

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen korostaa Rauman yksikön kasvavaa roolia varhaiskasvatuksen kehitystyössä.

– Yksi Turun yliopiston keskeisistä tutkimuksen kohteista on suomalaisen koulutuksen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeita. Pedagogiikan kehittäminen tukemaan lapsen luontaista halua oppia erilaisia uusia asioita on erittäin tärkeää tulevaisuuden varhaiskasvatusta ja alakoulua suunniteltaessa. Uusi professuuri vahvistaa Rauman yksikkömme tavoitetta olla johtava varhaiskasvatuksen kehittäjä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, Väänänen toteaa. 

Opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja Jaana Lepistö on erittäin tyytyväinen siitä, että lähialueen yritykset ja yhteistyökumppanit ovat ymmärtäneet raumalaisen opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen olevan tärkeä osa Rauman alueen kehittämistä ja sen tulevaisuuden toimintoja. 

– Lahjoittaminen osoittaa, että yritykset ja yhteistyökumppanit osaavat katsoa tätäkin asiaa yhteiskuntavastuullisesti ja arvostavat yliopistollista koulutusta omalla vaikutusalueellaan. Yliopisto koulutuksen järjestäjänä haluaa tehdä entistä enemmän yhteistyötä yritysmaailman kanssa, ja tämä prosessi oli tuloksellisesti onnistunut yhteistyöprojekti. 

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja on erittäin tyytyväinen siihen, että Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri saatiin yhteistyössä Raumalle. 

– Tämä säätiön ensimmäinen lahjoitusprofessuuri Raumalle osuu juuri oikeaan saumaan niin koulutus- kuin yhteiskuntapoliittisestikin. Rauman asema yliopistollisen koulutuksen tuottajana vahvistuu ja erityisen iloinen olen siitä, että myös raumalainen elinkeinoelämä on näyttänyt halunsa olla tässä kehityksessä mukana ja kasvattaa paitsi Rauman, myös koko Satakunnan vetovoimaa, Kataja sanoo. 


Tehtävän valintaprosessi on käynnissä. Lue lisää:

>> Satakunnan korkeakoulusäätiö käynnistää keräyksen varhaiskasvatuksen lahjoitusprofessuuriin RaumalleLR

Kuva lahjoitustilaisuudesta: Esa Hakkarainen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 16.8.2018 14:00 ,  Päivitetty 16.8.2018 15:01

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto