Sote-akatemia tarjoaa välineitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi

​Sote-akatemian tarkoituksena on edistää tieteiden ja ammattien välistä yhteistyötä, jossa syntyy uusia avauksia monialaiseen koulutukseen, tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi. Lähtökohtana on ymmärrys siitä, että väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointiongelmien asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen ja kustannustehokas hoito, tuki ja kuntoutus edellyttävät usean ammatin ja tieteenalan osaamista.

– Turhaan ei ole sanottu, että tekeillä oleva sote-uudistus on suurimpia yhteiskunnallisia uudistuksia maamme historiassa. Turun yliopisto on nyt koonnut useat tieteenalat yhteen tunnistamaan ja toteuttamaan tutkimusta ja koulutusta, joka auttaa rakentamaan modernin, tehokkaan ja ihmisystävällisen palvelujärjestelmän, korostaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Yhteistyötä kolmella kärjellä

Turun yliopiston strategian mukaisesti Sote-akatemia on monialainen ja tieteidenvälinen tutkija, työelämän muuttuviin tarpeisiin vastaava kouluttaja sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Sote-akatemian toimintaa ohjaa dekaanien muodostama johtoryhmä. Tutkimukselle ja koulutukselle on nimetty ohjausryhmät, joiden tehtävänä on tukea jo olemassa olevan monialaisen toiminnan kehittämistä, edistää uusia avauksia sekä vaikuttaa ja viestiä aktiivisesti osana sote-uudistusta. 
 
– Olemme päässeet syksyn aikana hyvään vauhtiin toiminnan kehittämisessä. On ollut hienoa nähdä, miten ihmiset ovat innostuneet monialaisesta yhteistyöstä, kun sille on luotu tilaa ja uusia mahdollisuuksia. Käytännön sote-integraatio edellyttää, että eri tieteiden ja ammattien edustajat oppivat tuntemaan toisensa ja työskentelemään aidosti yhdessä. Siksi tarvitaan Sote-akatemian kaltaisia avauksia, joissa monialainen yhteistyö ei ole vain vaihtoehto, vaan kaiken lähtökohta, Sote-akatemian kehityspäällikkö Miia Tuominen tiivistää.      

Monialaista, tieteiden välistä tutkimusta 

Sote-akatemiassa tieteelliset avaukset syntyvät ja tutkimus tapahtuu tieteiden välisillä yhdyspinnoilla. Sote-integraation edistymiseen ja sote-uudistuksen terveydelliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vaikuttavuuteen keskittyvä tutkimus on yliopiston nouseva tutkimusala, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on suuri. Sote-tutkimus asemoituu Turun yliopiston profiilissa erityisesti yhteiskunnan muutoksen, lasten ja nuorten sekä digitaalisten tulevaisuuksien tutkimuksen alueelle.
 
– Kutsumme mukaan kaikki sote-tutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat ja opettajat henkilökunnalle suunnatulla kyselyllä alkuvuodesta 2018. Lisäksi ohjausryhmä on kartoittanut verkostoistaan resurssihenkilöitä, jotka ovat käytettävissä monialaisten sote-tutkimushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen, tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Sakari Suominen kertoo.

Koulutusta työelämän muuttuviin tarpeisiin

Sote-akatemia kehittää ja tuottaa monialaista tutkinto- ja täydennyskoulutusta, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation synnyttämiin osaamistarpeisiin. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä työelämän sekä muiden korkeakoulujen ja osaamiskeskittymien kanssa. Alueellisesti tärkeässä roolissa on yhteistyö korkeakoulujen, sairaanhoitopiirin ja Turku Science Parkin muodostamassa Terveyskampus Turku -konsortiossa.

480-moniammatillinen-opiskelijatiimi.jpg
Kuvateksti: Moniammatillinen Monelle-opintojakso on järjestetty vuodesta 2015 lähtien yhteistyössä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin sosiaali- ja terveysalojen koulutusohjelmien kesken.
 
Nykyisellään Sote-akatemiassa toteutetaan ja kehitetään esimerkiksi moniammatillista Monelle-opintojaksoa yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Muun muassa lääketieteellisessä tiedekunnassa moniammatillisella, korkeakoulujen välisellä koulutuksella on jo pitkät perinteet.
 
– Ensi vuonna käynnistetään eri tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille sote-opintoja, joista on mahdollisuus koota laajempi sote-opintokokonaisuus tai täydennyskoulutusta rajatumpaan tarpeeseen. Opinnot ovat tarjolla myös Avoimen yliopiston opetusohjelmassa, koulutuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Leo Nyqvist kertoo.

Yhteiskunnallista vaikuttamista sote-palvelujen kehittämiseksi

Sote-akatemian toimijat ovat aktiivisia vaikuttajia ja tiedon välittäjiä Turun yliopistossa sekä alueellisissa ja kansallisissa koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kehittämisen monialaisissa verkostoissa.
 
Sote-akatemia edistää eri tieteenalojen ja ammattien vuoropuhelua osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Monitieteinen palvelujen vaikuttavuustutkimus sekä moniammatilliset ja -alaiset koulutuskäytännöt tukevat asiakkaiden luottamukselliseen kohtaamiseen rakentuvan sote-palvelujärjestelmän kehittämistä.
 
– Tavoitteena on välittää tutkimus- ja koulutustoiminnalla saavutettuja tuloksia ymmärrettävässä ja kiinnostavassa muodossa päättäjille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja palvelujärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti eriarvoisuutta ja väestöryhmien marginalisoitumista ehkäisevä ja korjaava toiminta, Miia Tuominen korostaa.
 
Sote-akatemian toimijat ovat mukana sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa monella tasolla.
 
– Olemme mukana esimerkiksi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksessa, LAPE-muutosohjelmassa, I&O -kärkihankkeessa sekä Osaamisella soteen -hankkeessa, Tuominen kertoo.
 
Keväällä käynnistetään avoin seminaarisarja, jonka alkuvaiheen tarkoituksena on vahvistaa sote-integraatiota Turun yliopistossa tuomalla esille sote-tutkimuksen ja -koulutuksen ajankohtaisia teemoja ja edistää Sote-akatemian roolia sote-tiedon välittäjänä alueella.
 
Lue lisää:
 
Teksti: Miia Tuominen, Tilda Junko
Kuvat: Hanna Oksanen

 


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.12.2017 10:45 ,  Päivitetty 20.12.2017 8:45

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto