Suomalaisnuorten psyykkinen hyvinvointi on kohentunut
Suomalaisten yläkouluikäisten nuorten kokemus psyykkisestä hyvinvoinnistaan on muuttunut myönteisemmäksi 16 vuoden tarkasteluvälillä.
 
– Kaikkiaan nuorten hyvinvoinnissa näyttäisi olevan hyvä suunta. Tulosten perusteella pojat kokivat vähemmän ongelmia kaverisuhteissa ja muiden kanssa toimeen tulemisessa. Tytöt puolestaan raportoivat vähenevässä määrin käyttäytymiseen ja tarkkaavuuteen liittyviä ongelmia, kertoo tutkijatohtori Kaisa Mishina lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.
 
Tulokset perustuvat toistuvaan väestöpohjaiseen poikkileikkaustutkimukseen, joka tehtiin Rovaniemen ja Salon alueilla vuosina 1998, 2008 ja 2014. Kyselytutkimukseen pyydettiin vastaamaan kaikkia 7.- ja 9.-luokkalaisia nuoria kaikista alueiden yläkouluista. Tutkimukseen osallistui noin 1500 yläkouluikäistä nuorta kunakin tutkimusvuonna.

Tyttöjen tunne-elämän ongelmat lisääntyneet

Mielenterveysoireista vain tyttöjen tunne-elämän ongelmat ovat yleistyneet. Vastausten perusteella tytöt kokevat aiempaa enemmän ahdistus- ja masennusoireita. Tulos on samansuuntainen useiden aiempien tutkimusten kanssa, joissa on havaittu masennusoireiden lisääntyneen erityisesti tytöillä.
 
Mishina pitää trendiä huolestuttavana.
 
– Tyttöjen lisääntyneille tunne-elämän ongelmille voi olla useita syitä. Esimerkiksi joidenkin tutkimusten mukaan on tytöille tyypillisempää stressata kouluasioista ja kokea paineita koulussa pärjäämisessä, Mishina toteaa.
 
– Myös erilaiset ongelmat sosiaalisessa elämässä voivat johtaa näihin ongelmiin. Toki voi myös olla, että koetaan entistä helpommaksi kertoa, jos on paha olla, hän pohtii.

Tupakointi ja alkoholin käyttö vähentyneet merkittävästi

Tupakan ja alkoholin käyttö on vastausten perustella vähentynyt huomattavasti sekä tytöillä että pojilla.
 
– Koska tupakointi aloitetaan usein nuoruudessa, tulokset antavat viitteitä myös tulevan aikuisväestön hyvinvoinnista, tutkimuksen johtaja, lastenpsykiatrian professori Andre Sourander huomauttaa. 
 
Tutkimuksen tulokset julkaistiin European Child & Adolescent Psychiatry -lehdessä. Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia.
 
 
 

Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 28.6.2018 8:00 ,  Päivitetty 28.6.2018 8:01

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto