Suomalaisten johdolla laadittu toimintasuunnitelma esitetään Euroopan komissiolle 21.4.
​Toimintasuunnitelman visiona on eurooppalainen Citizen Union, jossa kansalaisten panos ja osaaminen saadaan laajamittaisesti hyödynnettyä alueiden kilpailukyvyn nostamiseksi, älykkään erikoistumisen tukena, kaupunkialueiden kehittämisessä viihtyisiksi ja turvallisiksi, sekä ympäristön tilan seurannassa ja sen suojelemisessa.
 
Seuraavien vuosien tavoitteena on etsiä ja rakentaa tehokkaita mekanismeja Citizen Unionin toteuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Toimintasuunnitelmassa esitellään Engagement ja Inspiration Plan for Europe -aloite, jossa on kolme peruspilaria:
 
• Innovation Pillar, jossa haetaan uusia lähestymistapoja kansalaisten ideoiden ja tietotaidon kartoittamiseksi ja hyödyntämiseksi, erityisesti niin, ettei kaikista ideoista tarvitse syntyä kaupallisia innovaatioita eikä kaikista keksijöistä yrittäjiä, vaan luodaan monipuolinen malli henkilökohtaisten ideoiden, tietotaidon ja innokkuuden kanavoimiseksi;
 
• Sustainability Pillar, jossa haetaan uusia tapoja kansalaisten integroimiseksi elinympäristömme kannalta tärkeisiin aktiviteetteihin;
 
 • Engagement Pillar, jossa etsitään tapoja kansalaisten laajamittaiseen innostamiseen ja kannustamiseen, ja ottamaan "omistajuutta" alueestaan, valtioistaan ja Euroopan yhteisöstä.

Kansalaiset mukaan Euroopan kehittämiseen

Engagement ja Inspiration Plan for Europe -aloite on tarkoitettu tukemaan Euroopan komission 315 miljardin euron Investment Plan for Europe -hanketta siten, että samalla kun uuden EFSI-rahaston kautta tuetaan erityisesti teollisuutta, yrittäjiä ja liike-elämää, tuodaan myös alhaalta ylös -periaatteella laajasti kansalaisia mukaan Euroopan kehittämiseen, joita voi olla vaikea tavoittaa virallisten hallintokanavien kautta.
 
– Euroopan moninaisuus, jossa lukemattomat itsenäiset ajattelijat ja ajattelutavat eri kulttuuritaustoista kohtaavat, tulee olemaan Euroopan luontainen vahvuus aina kiristyvässä globaalissa kilpailutilanteessa, toteaa projektin koordinaattorina toimiva tutkimuspäällikkö Tuomas Valtonen.
 
Valtonen korostaa, että kansalaiset tulee saada laajasti mukaan uuden kilpailukyvyn etsimiseen ja ideoimiseen.
 
– Kansalaisilla on myös tärkeä rooli ympäristön tilan seurannassa, esimerkiksi lähivesien monitoroinnissa, jatkaa projektipäällikkö Anne Paavolainen.
 
– Tavoitteemme on aktivoida kansalaisia joukolla mukaan vesiensuojelutoimintaan. On kuitenkin ensin selvitettävä, millä reunaehdoilla ja kannustimilla ihmiset ovat halukkaita osallistumaan. Näitä seikkoja on jo alettu selvittää BalticFlows-projektissa, Paavolainen kertoo.
 
BalticFlows-projekti on rahoitettu Euroopan komission 7. puiteohjelman Regions of Knowledge -teemasta.
 

Katso suora videolähetys julkaisutilaisuudesta:

Brysselin julkistustilaisuus videoidaan suorana ja lähetys on katsottavissa tiistaina 21.4. klo 11.30 Suomen aikaa osoitteessa http://bsr-jointactionplan.eu
 
Julkaisutilaisuuteen osallistuvat muun muassa MEP Henna Virkkunen sekä Heidi Hautala, Alueiden Komitean edustaja, Komission edustajia sekä paikallistoimistojen edustajia.
 
 
 
LR
Kuva:  Pixabay
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 20.4.2015 12:00 ,  Päivitetty 20.4.2015 13:11

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto