Uusia akatemiahankkeita, -tutkijoita ja tutkijatohtoreita Turun yliopistoon

Suomen Akatemia myönsi syksyn 2014 hakujen perusteella rahoitusta Turun yliopistoon yhteensä 14 akatemiahankkeelle, 6 akatemiatutkijalle ja 10 tutkijatohtorille.

Tutkimusta terveyspalvelujen kehittämisen tueksi

Yksi Suomen Akatemian rahoittamista hankkeista on Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen  Trendimuutokset lasten ja nuorten mielenterveydessä, palveluiden käytössä ja hyvinvoinnissa eri suomalaiskohorteissa. Hanke sai 500 000 euron rahoituksen vuosille 2015–2019.

Hankkeessa tutkitaan lasten ja nuorten mielenterveyttä, palveluiden tarvetta, psykiatristen diagnoosien saamista ja erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä 1980-luvulta lähtien. Hanke yhdistää tietoja valtakunnallisista rekistereistä sekä toistetuista poikkileikkaustutkimuksista neljännesvuosisadan ajalta.

– Tällöin voidaan tarkastella, miten yhteiskunnalliset seikat, kuten taloudelliset trendit, ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten mielenterveyden kehitykseen ja palveluihin, professori Mika Gissler toteaa.

– Samalla voidaan arvioida, onko mielenterveyspalvelut kohdistettu oikein ja miten niitä voitaisiin kehittää jatkossa.

Professori Andre Souranderin mukaan hanke vastaa ajankohtaisiin kysymyksiin, joita esimerkiksi sote-keskustelussa käydään.

– Ovatko lasten ja nuorten psykososiaaliset ongelmat muuttuneet? Onko osoitettavissa lisääntyvää polarisaatiota perheiden hyvinvoinnissa? Miten tasa-arvo toteutuu palvelujärjestelmässä? Nämä kysymykset ovat keskeisiä kehitettäessä.

Akatemiahankkeet

Belogurov, Georgi: Transkription etenemis- ja lopetusvaiheen mekanismit
(01.09.2015 – 31.08.2019, 541 411 euroa)

Brommer, Jon: Evolutionär kvantitativ genetik av personlighet hos vilda fåglar
(01.09.2015 - 31.08.2019, 394 790 euroa)

Gissler, Mika: Trendimuutokset lasten ja nuorten mielenterveydessä, palveluiden käytössä ja hyvinvoinnissa eri suomalaiskohorteissa
(01.09.2015 - 31.08.2019, 500 000 euroa)

Huumo, Tuomas: Ajan ja tavan konstruointi
(01.09.2015 - 31.08.2019, 346 494 euroa)

Härkönen, Juho: Elämänkokemukset, ylisukupolviset prosessit ja lasten hyvinvointi ja kehitys
(01.09.2015 - 31.08.2019, 600 000 euroa)

Ilonen, Jorma: Erilaiset geenivaikutukset tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä
(01.09.2015 - 31.08.2019, 422 935 euroa)

Kaikkonen, Jari: Ympäristömyrkyt prekliinisen atheroskleroosin, sokeri- ja lipidiaineenvaihdunnan häiriöiden ja ylipainon riskitekijänä
(01.09.2015 - 30.08.2018, 190 650 euroa)

Koskinen, Päivi: Pim-kinaasien substraatit eturauhassyöpäsolujen metastaattisen kasvun säätelyssä
(01.09.2015 - 31.08.2019, 499 368 euroa)

Knuutila, Timo: Ei aivohalvauksia: eteisvärinän automatisoitu tunnistaminen MEMS-kiihtyvyysanturilla
(01.09.2015 - 30.08.2019, 358 769 euroa)

Maniscalco, Sabrina: Kvantti-informaatio luotain kompleksisille systeemeille
(01.09.2015 - 31.08.2019, 616 601 euroa)​

Metsä-Ketelä, Mikko: Antibioottien biosynteesiin liittyvien entsyymien evoluutio
(01.09.2015 - 31.08.2019, 596 586 euroa)

Primmer, Craig: The molecular mechanisms of rapid thermal adaptation in a European grayling meta-population
(01.09.2015 - 31.08.2019, 605 405 euroa)

Salmenniemi, Suvi-Tuulia: Terapeuttisen jäljillä: Etnografinen tutkimus hyvinvoinnista, politiikasta ja eriarvoisuudesta
(01.09.2015 - 31.08.2019, 526 521 euroa)

Zavialov, Anton: Ripsimäiset adhesiinit: muodostumismekanismi ja rakenne sekä toiminta eläinten ja kasvien patogeneesissä ja bakteerien itiönmuodostuksessa
(01.09.2015 - 31.08.2019, 578 992 euroa)

Akatemiatutkijat

Karmitsa, Napsu: Epäsileä optimointi
(01.09.2015 - 31.08.2020, 434 485 euroa)

Lönnberg, Tuomas: Metallioliogonukleotidit miRNA:n tunnistajina ja inhibiittoreina
(01.09.2015 - 31.08.2020, 434 485 euroa)

Matomäki, Kaisa: Analyyttinen lukuteoria
(01.09.2015 - 31.08.2020, 434 485 euroa)

Ramula, Satu: Populaatioiden keinot reagoida ympäristön vaihteluun: demografinen lähestymistapa
(01.09.2015 - 31.08.2020, 434 485 euroa)

Ruuskanen, Suvi: Maternaaliset kilpirauhashormonit linnuilla: ekologia, evoluutio ja ympäristönmuutoksen vaikutukset
(01.09.2015 - 31.08.2020, 434 485 euroa)

Stenholm, Sari: Aktiivisena eläkkeellä? Elintavoissa ja kliinisissä riskitekijöissä tapahtuvat muutokset eläkkeelle siirryttäessä
(01.09.2015 - 31.08.2020, 434 485 euroa)

Tutkijatohtorit

Airola, Antti: Ydinfunktiopohjainen rakenteinen oppiminen
(01.09.2015 - 31.08.2018, 231 389 euroa)

Fredriksson, Antti: Eurooppalainen pitkittäistutkimus luottamuksen merkityksestä pk-yritysten pankkisuhteissa
(01.09.2015 - 31.08.2018, 239 679 euroa)

Durian, Guido: Solunsisäiset rasvapisarat kasvien puolustusvasteiden säätelyssä
(01.09.2015 - 31.08.2018, 238 088 euroa)

Korja, Riikka: Vanhemman hoivakäyttäytyminen, lapsen itsesäätelykyky ja lapsen tunne-elämän kehittyminen kahdessa eri riskiryhmässä: raskaudenaikaisista mielialahäiriöistä kärsineiden äitien lapset ja hyvin ennenaikaisesti syntyneet lapset
(01.09.2015 - 31.08.2018, 254 501 euroa)

Lietzén, Niina: Enterovirusinfektion laukaisemien luontaisten immuunivasteiden rooli tyypin1 diabeteksen kehittymisessä
(01.09.2015 - 31.08.2018, 263 826 euroa)

Rytkönen, Kalle: Uusien geeninsäätelyverkostojen muodostuminen nisäkkäiden raskauden evoluutiossa
(01.09.2015 - 31.08.2018, 269 609 euroa)

Sustar, Vid: Solukalvon domeenien ja rasvahappojen rooli B-solureseptorin rakenteessa ja aktivaatiossa
(01.09.2015 - 31.08.2018, 258 380 euroa)

Taipaleenmäki, Hanna: Mikro-RNA-molekyylit eturauhassyövän kasvun ja lääkeresistenssin säätelijöinä
(01.09.2015 - 31.08.2018,​ 278 458 euroa)

Toivanen, Mari: Diasporinen kansalaisuus osallistumiskeinona - vertaileva tutkimus toisen polven poliittisesta transnationalismista kurdi- ja turkkilaisyhdistyksissä Helsingissä ja Lontoossa
(01.09.2015 - 31.08.2018, 223 583 euroa)

Toivonen, Raine: Paksusuolen lamina proprian dendriittisolut ja niiden osuus perifeerisen toleranssin murtumisessa ja autoimmuunitaudin synnyssä
(01.09.2015 - 31.08.2018, 271 042)

Akatemiaprofessorit

Suomen Akatemia valitsi toukokuussa myös kahdeksan uutta akatemiaprofessoria. Niistä kaksi sijoittuu Turun yliopistoon.

Lue lisää uusista akatemiaprofessoreista

 

Teksti: Liisa Reunanen
Kuva: Esko Keski-Oja

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.6.2015 15:15 ,  Päivitetty 15.6.2015 8:41

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto