Suomen tiedepalkinto professori Christina Salmivallille

Suomen tiedepalkinto on kahden vuoden välein myönnettävä, merkittävä tunnustus tieteellisestä työstä. Palkinnon suuruus on tänä vuonna suuruudeltaan 100 000 euroa.

Salmivallin keskeisimmät tutkimusaiheet kasvatus- ja kehityspsykologissa ovat nuorten kehityksen (negatiivinen) dynamiikka ja erityisesti koulukiusaaminen sekä sitä selittävät tekijät. Hän on kansainvälisesti arvostettu ja siteerattu tutkija.

Salmivalli on toiminut Turun yliopiston psykologian professorina vuodesta 2004 alkaen. Hän on myös muun muassa toiminut professorina Stavangerin yliopistossa ja apulaisprofessorina australialaisessa Edith Cowan -yliopistossa.

Salmivalli on kehittänyt menetelmiä kiusaamiseen puuttumiseen ja ehkäisemiseen. Hänen kehittämänsä kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, KiVa-koulu, auttaa koulukiusattuja lapsia. Ohjelma on sovellettavissa myös Suomen ulkopuolella ja se on käytössä useissa muissa maissa (mm. Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Espanja).

Palkintoperusteissa todetaan, että Salmivallin työ edustaa tutkimuksellisesti laadukasta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.

Koulukiusaaminen on jatkuvasti ajankohtainen kysymys: kiusaamisella on suuri vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin, syrjäytymisriskeihin, koulun arkipäivään ja oppimistuloksiin. Perinteisesti on ajateltu koulukiusaamisen olevan oppilaiden välistä tai kohdistuvan opettajalta oppilaaseen.

Muun muassa videointien ja sosiaalisen median kautta koulukiusaaminen on saanut yhä uusia ja osin aikaisempaa hankalampiakin muotoja. Maahanmuutto ja tarve integraatioon haastavat koulujen toimintatapoja sekä Suomessa että muualla.

Salmivalli toimii KiVa Koulu -hankkeen toisena vastuullisena johtajana erikoistutkija, PsT Elisa Poskiparran ohella. Hän on johtanut useita koti- ja ulkomaisia tutkimushankkeita. Parhaillaan hän johtaa Suomen Akatemian ja chileläisen CONICYT-rahoittajan yhteishanketta (2016 - 2018) sekä OKM:n rahoittamaan Opintokamut-tutkimushanketta (2014–2018).

Salmivallille on myönnetty valtion tiedonjulkistamispalkinto vuonna 2004. Hän on saanut Turun yliopiston Vuoden humanistiteko -huomionosoituksen vuonna 2008 ja hänet on valittu Vuoden psykologiksi vuonna 2009. Hänen saamistaan kansainvälisistä huomionosoituksista tärkeimpiä ovat European Award for Crime Prevention 2009, Child Act of the Year 2010 ja Peace Education Award 2011.

Kiinnostuksen kohteesta vaikuttavaksi toimenpideohjelmaksi



Palkinnon luovutti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen Turussa 6.6. järjestetyn Suomen tiedefoorumin yhteydessä.

Salmivalli painotti palkinnonjakotilaisuudessa, että kiusaaminen on globaali ongelma.

– Jopa ns. matalan riskin maissa, kuten Suomessa, kiusatuksi joutuu toistuvasti noin 10 prosenttia peruskoululaisista.

Salmivallin tutkimuksista siteeratuin on vuonna 1996 ilmestynyt tutkimus, jossa hän toi uudenlaisen näkemyksen siitä, että kiusaamisilmiö syntyy ryhmän vuorovaikutuksessa. Aiemmin kiusaaminen nähtiin yksilöiden välisenä ongelmana. Tämän ja useiden muiden tutkimuksen seurauksena Salmivalli alkoi yhdessä  Elisa Poskiparran kanssa kehittää KiVa Koulu -ohjelmaa OKM:n rahoituksella vuonna 2006. Ohjelman vaikutus on todistettu useilla vaikutustutkimuksilla.

– En ole koskaan ajatellut olevani mikään maailmanparantaja tai muuttaja – tutkimus on aina ollut intohimoni. Kaikki lähti siitä, että halusin tutkia kiusaamista ja ymmärtää sen mekanismeja. On ollut aivan mahtavaa, että olen saanut tilaisuuden tuoda tutkimusta käytäntöön ja kehittää siitä konreettista toimenpideohjelmaa, Salmivalli totesi.

Tiedepalkinto perustettiin vuonna 1997 ja se myönnettiin nyt 11. kerran.

Tuomas Koivula
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.6.2017 12:45 ,  Päivitetty 6.6.2017 14:10

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto