Syöminen vapauttaa endorfiineja aivoissa

​Turun PET-keskuksen tutkijat ovat osoittaneet, että syöminen vapauttaa aivoissa endorfiineja, mikä aikaansaa kylläisyyden ja mielihyvän tuntemuksia. 

Herkullisen pizzan syöminen aiheutti tutkittaville voimakkaita mielihyvän tuntemuksia, kun taas mauttoman, ravintosisällöltään vastaavan liuoksen nauttiminen oli neutraali kokemus. Molemmat ateriat aiheuttivat kuitenkin aivoissa voimakasta opioidien vapautumista.

Opioidit liitetään yleisesti mielihyvään ja euforiaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että endorfiineja vapautuu runsaasti koko aivoissa pizzan nauttimisen jälkeen ja yllättäen vielä runsaammin mauttoman ravintojuoman nauttimisen jälkeen. Endorfiini-järjestelmä sääteleekin tutkijoiden mukaan todennäköisesti sekä mielihyvää että kylläisyyden tunnetta.

– Aivojen opioidijärjestelmä säätelee syömistä ja ruokahalua. Olemme aikaisemmin todenneet sen toiminnan häiriintyvän lihomisen myötä. Uudet tuloksemme osoittavat, että toistuva ylensyöminen voi lamaannuttaa opioidijärjestelmän normaalin toiminnan, ja sitä kautta edesauttaa lihomista. Nämä tulokset tarjoavat uusia mahdollisuuksia lihavuuden ennaltaehkäisyyn sekä hoitoon, kertoo professori Lauri Nummenmaa Turun PET-keskuksesta.

– Oli yllätys, että endorfiineja vapautuu käytännössä koko aivojen alueella ja että ravintojuomalla oli suurempi vaikutus. Tämä luo pohjan tuleville tutkimuksille ja lopputuloksena toivottavasti löytyy keinoja tutkia ja kuvata riippuvuussairauksien, lihavuuden sekä syömishäiriöiden kehittymistä ja taudinkulun ennustetekijöitä, tutkijalääkäri Jetro Tuulari sanoo.

Tutkimus tehtiin positroniemissiotomografian (PET) avulla. Tutkittujen terveiden nuorten miesten verenkiertoon annosteltiin pieni määrä radioaktiivista merkkiainetta, joka sitoutuu aivojen opioidireseptoreihin. Merkkiaineen sitoutumista aivoissa mitattiin PET-kameralla kolmessa tilanteessa: herkullisen pizzan syömisen jälkeen, ravintoliuoksen juomisen jälkeen, sekä yön yli paastoamisen jälkeen.

Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia ja Suomen Kulttuurirahasto.

>> Tulokset julkaistiin The Journal of Neuroscience -tiedelehdessä


Sekä tylsän makuisen (vasen kuva) että herkullisen (oikea kuva) ruuan nauttiminen vapauttaa opioideja aivoissa. 

JV
Kuvat: StockSnap, Turun PET-keskus

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 23.8.2017 14:10 ,  Päivitetty 23.8.2017 14:29

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto