Turku tiivistää tulevaisuudentutkimuksen yhteistyötään Tamkangin kanssa
​Turkulaiset ja taiwanilaiset tulevaisuudentutkijat kohtasivat alkuvuodesta Tamkangissa, kesällä allekirjoitettiin MOU Turussa.

 

​Kauppakorkeakoulun ja Tamkangin yliopiston tulevaisuudentutkimuksen oppiaineet ovat tehneet jo pidempään yhteistyötä. Esimerkiksi Futures1 How Can we Explore the Future -kurssin suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä jo neljän vuoden ajan.
 
– Olemme suunnitelleet yhdessä opetuksen sisältöjä, jakaneet asiantuntija-alustuksia ja luoneet yhteisiä oppimateriaaleja, tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinaattori Sari Söderlund kertoo.
 
Turussa allekirjoitettu MOU (Memorandum of Understanding) tiivistää yhteistyötä entisestään.
 
– Sopimuksen myötä opiskelija- ja opettajavaihtoa vahvistuu. Keskustelua on käyty myös yhteistutkinnosta. Kiinnostusta laajempaan yhteistyöhön löytyy molemmin puolin ja edellytykset kansainvälisesti kilpailukykyisen opetusohjelman luomiseen ovat nyt olemassa, Söderlund sanoo.

Kulttuuri näkyy vahvasti tulevaisuudentutkimuksessa

Tamkangin yliopisto on nimennyt itsensä tulevaisuusyliopistoksi. Turussa tulevaisuudentutkimuksen merkitys yliopiston strategisena painopiste-alueena on parin viime vuoden aikana vahvistunut.

 
– Meillä on tarjolla muun muassa englanninkielinen maisteri- ja tohtori-ohjelma, suomenkielinen sivuaine, kestävän kehityksen koulutusohjelma, Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian Futures1-kurssi, avoin yliopisto sekä CFP Certified Foresight Professional -ohjelma. Hyöty yhteistyöstä on molemminpuolinen ja yliopistoilla on toisilleen paljon annettavaa, Söderlund sanoo.
 
Yhteistyö on tuottanut arvokasta tietoa kulttuurisista ja alueellisista eroista suhtautumisessa tulevaisuuksiin.
 
– Tulevaisuudentutkimus tieteenä rakentuu eri tavalla erilaisilla kulttuurialueilla ja yhteistyö rikastuttaa ymmärrystä tieteenalan sisällöistä ja menetelmistä Aasiassa ja Euroopassa, Söderlund sanoo.

Monitieteinen luonne avaa ovia myös muille

Södelundin mukaan Suomella on annettavaa muun muassa tulevaisuudentutkimuksen laadun arvioinnissa ja edistämisessä, innovatiivisten tutkimussovellusten kehittelyssä, uusien näkemyksellisten sisältöjen tarjoamisessa sekä tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön kehittyneisyydessä.
 
– Taiwanissa erityistä kiinnostusta herättää Suomen osaaminen tulevaisuusajattelun juurruttamisessa laajemmin yhteiskuntaan ja päätöksentekoon.
 
Vaikka MOU on luotu yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen yksiköiden välille, avaa se Söderlundin mukaan mahdollisuuksia myös muidenkin oppiaineiden yhteistyölle.
 
– Tamkangin yliopisto painottaa tulevaisuudentutkimuksen monitieteistä luonnetta ja tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen kursseja osana tutkintoon johtavaa opetusta. Näkökulmia ovat yhteiskunta, teknologia, ympäristö, talous ja politiikka. Lisäksi yliopisto tarjoaa erillisen tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelman, Söderlund kertoo.
 
KUVATEKSTI: Koordinaattori Sari Söderlund (vas.) ja professori Sirkka Heinonen tapasivat Taiwanissa Tamkangin yliopiston tulevaisuudentutkimuksen apulaisprofessori Mei-Mei Songin.
 
 Teksti: Erja Hyytiäinen
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 23.7.2015 12:15 ,  Päivitetty 30.7.2015 15:38

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto