Turkulaisravintolaan luodaan kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimus- ja kehitysalusta

​Vuoden kuluttua avattava lounasravintola tarjoaa kuluttajalle elämyksellisen kokonaisuuden, yhdistäen digitaalisen ympäristön personoidut palvelut sekä moniaistisen ravintolasalin. Ravintolassa ruokailevat kuluttajat pääsevät halutessaan osaksi yhteisöä, jonka jäseninä se saavat tietoa ruokavalinnoistaan sekä pääsevät mukaan kehittämään uusia tuote- ja ravintolapalveluja. 

–. Nyt saamme tietoa, mitä ihminen todella valitsee ja syö, Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen (FFF) kehittämispäällikkö Mari Norrdal kertoo.

Vastaavaa mallia ei ole maailmalla muualla käytössä. Wageningenin yliopisto Hollannissa tekee tiedon keruun osalta yhteistyötä ruokalan kanssa, mutta sillä ei ole käytössään vastaavaa muuttuvaa digitaalista tutkimusympäristöä eikä yksilöllistä ruoanvalinnan seurantaa.

Turkulaisen mallin erityisyyttä lisää sen monitieteisyys. Mukana suunnittelussa ovat vahvasti Vaasan yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä useita suomalaisia elintarvikealan yrityksiä. Tutkimusalusta tiivistää sekä kansallista että kansainvälistä ruokatutkimuksen ja -kehityksen yhteistyötä tarjoten alustan ruokaketjun toimijoiden innovaatioiden synnyttämiselle ja testaamiselle. FFF:n lisäksi Turun yliopiston biokemian laitos, Brahea keskus, Tulevaisuuden teknologioiden laitos sekä kauppakorkeakoululaiset ovat alustan potentiaalisia hyödyntäjiä.

Tulevaisuuden Ruokamaailma on todellisesta ravintolasta ja pienestä take-away-myymälästä muodostuva tutkimus- ja kehitysalusta, joka edistää asiakaslähtöisten, ihmisen hyvinvointia lisäävien innovaatioiden syntyä. Tutkimuspaikkana on Terveyskampus Turun alueelle, Medisiina D-rakennukseen, kesällä 2018 avattava 1 500 asiakkaan lounasravintola.

Toimijat hyödyntävät alustaa omien projektiensa tarpeisiin.

– Muuntautuvuus on alustan ehdoton vahvuus. Tavoitteenamme on, että eri teknologiat keskustelevat sujuvasti toistensa kanssa. Ravintolakävijän ei tarvitse kuin vilauttaa oma asiakaskorttiaan, teknologia pitää muusta huolen. Asiakas saa niin halutessaan myös palautetta ruokavalintojensa ravintosisällöstä omaan sähköpostiinsa, Norrdal kertoo.

Alusta tarjoaa kaupalliselle ja akateemiselle tutkimukselle todellisen elämän testausalustan. Se hyödyntää kuluttajan moniaistista kokemusta sekä uusinta teknologiaa. Alusta tarjoaa tutkijoille ja yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää alustan avulla tuotteita ja palveluja uudessa digitaalisessa ympäristössä.

– Tulevaisuuden Ruokamaailmassa on mahdollista testata ruoan eri raaka-aineita, tutkia asiakkaan käyttäytymistä ruokailulinjastolla tai esimerkiksi selvittää erilaisen informaation tai erilaisten aistiärsykkeiden vaikutusta ruokailutilanteessa. Suuressa roolissa on myös uusien teknologioiden testaus käyttäjärajapinnassa.  Osa palveluista on saatavilla jo nyt FFF:n elinkeinotoiminnan yksikön, AistilanTM kautta, Norrdal kertoo.

Tulevaisuuden Ruokamaailma toteutetaan Turun yliopiston, VTT:n ja Vaasan yliopiston yhteistyönä. Rahoitusta hankkeeseen on saatu mm. Tekesiltä, 6AIKA-ohjelmasta ja Euroopan aluekehitysrahastolta.

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Emi Popova

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.5.2017 10:50 ,  Päivitetty 19.5.2017 15:58

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto