Turkulaistutkijat löysivät keinon nukuttaa hoidosta piittaamattomat syöpäsolut

​Uusi havainto auttaa erityisesti niitä potilaita, jotka nykyisin menehtyvät sairauteensa, koska vastalöydetty mekanismi vähentää syöpähoidon tehoa.

Tutkimus pohjaa viime vuosina vahvistuneeseen ajatukseen, että syöpäsolujen tappamisen rinnalla hyvänä hoitomuotona on syöpäsolujen ajaminen peruuttamattomaan kasvun pysähtymiseen eli senesenssiin.

Ongelmana on ollut, että esimerkiksi 90 prosentissa munasarjasyöpiä ja 50 prosentissa rintasyöpiä mekanismi, joka välittää senesenssiin ajautumisen, ei toimi. Tutkijaprofessori Jukka Westermarckin ryhmässä työskentelevä väitöskirjatyöntekijä Anni Laine löysi ratkaisun siihen miten tämä ongelma kierretään.

- Me löysimme mekanismin, joka määrittää, miten solut vastaavat hoitoon ja miten hoitovaste saadaan aikaiseksi niissä soluissa jotka eivät normaalisti reagoi, Westermarck sanoo.

Hoito viedään tehoavaan paikkaan

Syöpäsoluja hoidetaan usein tappamalla ne mahdollisimman voimakkain keinoin. Erittäin voimakkaan hoidon seurauksena tuhoamisyrityksestä selvinneet solut saattavat kuitenkin muuttua aiempaa aggressiivisemmiksi.

 
- Osaa potilaista ei sen jälkeen enää pystytä hoitamaan. Me löysimme keinon, millä solut voidaan ajaa senesenssiin tilanteissa, joissa niiden tappaminen osoittautuu vaikeaksi, Westermarck sanoo.
 
Tutkimusryhmän havainto senesenssin estävästä mekanismista on ensimmäisiä laatuaan koko maailmassa.
 
Westermarckin ryhmä havaitsi, että proteiini CIP2A säätelee jo aiemmin tunnetun, syöpää aiheuttavan E2F1:n toimintaa.  Ryhmä havaitsi myös, että normaalisoluissa kemoterapiaa välittävä p53-proteiini voidaan ohittaa siirtymällä soluketjussa alaspäin juuri tähän löydettyyn mekanismiin  Tieto on tarpeen tilanteissa, joissa mutatoitunut p53-proteiini estää kemoterapian vaikutukset syöpäsoluun.
 
- Me voimme hoitaa syöpäsolua viemällä hoito p53 proteiinin tasolta sille tasolle, jossa solu päättää, meneekö se senesenssiin vai ei, Westermarck kuvaa.

Hyöty olisi saatavissa parissa vuodessa

 Syöpälääkkeitä on kehitetty 50 vuotta, mutta Westermarckin mukaan tiedeyhteisöllä ei ole ollut tarkkaa tietoa, millä mekanismilla solut hoitoon reagoivat. 

- Jo aiemmin on tiedetty, että E2F1 proteiini pitää syöpäsolut elinvoimaisina, mutta me löysimme sen, että E2F1:n toimintaa säätelee CIP2A-proteiini. Pitkäaikaistavoitteena on kehittää lääke, joka estäisi CIP2A:n ja E2F1:n välisen vuorovaikutuksen  mutta jo ennen sitä voimme toivottavasti päästä nykyistä parempaan tulokseen nykyisten lääkkeiden tehokkaammalla käytöllä, Westermarck sanoo.

Ryhmä neuvottelee jo lääkeyritysten kanssa, mutta nopeampaan apuun kaivattaisiin tutkimusrahoitusta.

- Jos Suomessa olisi resursseja kliinisiin hoitokokeisiin , voisimme parissa vuodessa testata mallin, jossa CIP2A-proteiinin määrittämisen jälkeen voitaisiin jo olemassa olevat lääkkeet ottaa tehokkaampaan käyttöön. Uuden, mekanismiin vaikuttavan lääkkeen kehittämiseen menee nopeimmillaankin yli viisi vuotta, Westermarck sanoo.

Löydön teki laaja tutkijajoukko 

Jukka Westermarck työskentelee Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tutkijaprofessorina Turun yliopiston ja Åbo Akademin Biotekniikan keskuksessa. Hänen työryhmänsä lisäksi tutkimukseen osallistui tiiviisti Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Heikki Joensuun tutkimusryhmä sekä lukuisia kansainvälisiä tutkijoita.
 
Tutkimus tehtiin Juseliuksen säätiön, Syöpäjärjestöjen ja Suomen Akatemian tuella.

 

Teksti: Erja Hyytiäinen

Kuva:  Steve Snograss ja Turun yliopiston arkisto

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.2.2013 15:30 ,  Päivitetty 20.2.2013 18:58

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto