Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta

Turun yliopiston johto, kaupunkien johtajat, maakuntajohtaja ja Turun kauppakamarin johto ovat lähettäneet pääministeri Juha Sipilälle ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle asiaa koskevan kirjeen perjantaina 9.12.

Kirjeessä todetaan, että on "ehdottoman välttämätöntä, että Turun yliopisto saa ainakin konetekniikan ja materiaalitekniikan alojen tutkinnonanto-oikeudet, ja taloudelliset edellytykset aloittaa jo syksyllä 2017 mainitut DI-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat yhteensä sadan opiskelijan sisäänotolla".

Lounais-Suomessa on nopealla aikataululla tapahtunut merkittävä valmistavaan teollisuuteen liittyvä investointien kasvu. Esimerkkeinä tästä ovat Turun ja Rauman meriteollisuus, Uudenkaupungin autoteollisuus, Rauman alueen metsäteollisuus, Porin alueen robotiikka- ja automaatioteollisuuden ja värimetallien jalostuksen sekä Turun lääke- ja diagnostiikkateollisuuden jo pitkään jatkunut kasvu.

Pääosaan näistä investoinneista liittyy merkittävä metalliteollisuuden alihankintaverkoston laajeneminen ja sitä kautta investointien vaikutusten leviäminen mainittujen maakuntien lisäksi ympäri Suomea. Näiden jo päätettyjen investointien myötä Suomeen on syntymässä reilusti yli kymmenentuhatta uutta, pääosin teknologia-alan työpaikkaa. 

Jo tällä hetkellä alueella vallitsee pulaa ammattitaitoisesta alan työvoimasta. Jotta näiden investointien edut voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää, alueella on välttämätöntä vahvistaa niin teknillisen alan ammattikoulutusta, ammattikorkeakoulutusta kuin yliopistokoulutusta.

– On käynyt ilmeiseksi, että alueen DI-koulutukseen liittyvää vajetta ei pystytä täyttämään tilapäisillä järjestelyillä. Yliopistokoulutuksen osalta tarvittaisiin Valtioneuvoston tekemää muutosta nykyiseen asetukseen yliopistojen koulutusaloista ja tutkintojen anto-oikeudesta, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen toteaa.

TK
Kuvat: Esko Keski-Oja

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 9.12.2016 14:15 ,  Päivitetty 9.12.2016 14:56

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto